Inlägg av Karolina

Julhälsning från Styrelsen

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år! Under året har vi arbetat med en mängd förbättringar i Malmöhus 18. Här kommer ett axplock: Renovering och målning av husgrunden. Bytt jord till makadam intill husgrunden. Tilluftsventiler i motionsrummet är monterade. Uppmärkning av grillplatser. Tillbyggnad av den norra garagenedgången. Oljeavskiljare till […]

Garage och p-platser

Nu finns det tydliga planritningar på både garagets p-platser och p-platserna utomhus. Praktisk information Med vänliga hälsningar Styrelsen

Laddstolparna är i drift!

Äntligen är våra laddstolpar för elbilar driftsatta. Till att börja med så är det de stolparna som är längst åt söder, platserna 863, 864, 865 & 866, som driftsatts. De andra kommer driftsättas när behov finns. Bifogat lite dokumentation kring hur det fungerar. Med vänliga hälsningar Styrelsen

Bastu och motionsrum

Intresserad av att motionera eller basta? Anmäl intresse till styrelsen på mail info.malmohus18@gmail.com Uppsägning av motionsrum och bastu görs också via mail till styrelsen. Förfrågning om förlängning av motionsrum och bastu kommer inte att skickas ut till berörda framöver som tidigare. Läs om motionsrummet Läs om bastun Med vänliga hälsningar Styrelsen

Läget på elmarknaden

Här kommer ett nytt marknadsbrev från Luleå Energi med det senaste från elmarknaden. Fortsatt händelserikt på elmarknaden med kraftiga prissvängningar i spåren av den energikris som vi upplever. Läs mer i bifogad fil. Med vänliga hälsningar Styrelsen

De vanligaste frågorna styrelsen får

Vi har samlat de vanligaste frågorna som kommer in till styrelsen. De finns också här på hemsidan. Kan jag ansöka om parkeringsplats innan jag flyttar in? Nej, du måste vara medlem i föreningen först. När man ringer upp på portelefonen så tutar det upptaget? Det beror på att du har spärrat/blockerat dolda nummer på din […]

Arbete med frånluftsåtervinning

Med start tisdagen den 7 juni så kommer arbetet med att installera frånluftsåtervinning att påbörjas. Det kommer till att börja med att bli lite spring i trapporna. Man kommer lite senare att borra i vissa av trapporna. Det kommer informeras speciellt några dagar innan när arbete som medför oväsen kommer att utföras. All information kommer […]

Underhåll av Sydantenn 3/5

På tisdag 3/5 kl. 8.00-16.30 kommer Sydantenn att utföra ett planerat underhållsarbete. Boende kan då inte logga in i Aptusportal för att boka tvättid. Med vänliga hälsningar Styrelsen