Inlägg av Karolina

Status för laddstolpar på vår gästparkering.

Leveransen på laddarna har blivit ytterligare försenad, men installationen beräknas komma igång vecka 3 nästa år (2022). Gästparkeringen är tänkt att fortsatt fungera som gästparkering och också som laddplats. Kravet för att stå på gästparkeringen blir som innan att man har ett parkeringstillstånd och en P-skiva. Man får parkera där under 4 timmar. För att kunna […]

Julhälsning från Styrelsen

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år! Under året har vi arbetat med en mängd förbättringar i Malmöhus 18. Här kommer ett axplock: Monterat ledstänger vid de entréer som saknat sådana. Kompletterat grillplatserna med murgrillar. Tagit bort rostande vinkeljärn under trösklar källarnedgångar, samt kompletterat med durk aluminiumtrösklar. Bytt ut […]

Information om vårt el-avtal

Många undrar över föreningens el-avtal. Fastigheternas 4 serviser är ombyggda för gemensam el. Detta innebär att vi tillsammans köper in el betydligt billigare än vad man som enskilt hushåll skulle kunna gjort. Man beräknar en besparing per år på c:a 1500 kr. i snitt för ett normalt förbrukande hushåll. Varje hushåll betalar för sin egen […]

Källsorteringen

Vi har problem med att vissa i vår förening pressar ner alltför stora kartonger i källsorteringen så att det blir stopp. Behållarna är alltså inte fulla. Vissa som kommer efter väljer att helt enkelt dumpa sina kartonger utanför behållaren. Det säger sig själv att stora kartonger MÅSTE tas isär i mindre bitar eller vikas ihop/plattas […]

Sittbänk på prov i trappa 24

Vi har införskaffat en bänk att sitta på. Den är placerad i entrén i trappa 24. Om den vinner uppskattning så planerar vi att köpa likadana även till de andra entréerna. Med vänliga hälsningar Styrelsen

Ledstänger monterade

Vi har monterat ledstänger utanför de entréer där det saknades. Ledstängerna är till för att man skall kunna stödja sig när man till exempel letar fram sin tagg för att öppna dörren. Det är inte cykelställ som någon missuppfattade och låste fast sin cykel så att taggläsaren blockerades. Gör man det så kommer vi att […]

Städning och målning av garaget

Arbetet med att fräscha upp vårt garage startat måndagen den 11 oktober klockan 07.00. Då måste det vara helt tomt i garaget. Arbetet kommer att delas in i 4 etapper. Etapp 1: Städning av tak och väggar. Etapp 2: målning av tak och väggar. Färgen blir det som kallas standardvit NCS S 0500-N. Dvs en […]

Laddstolparna blir försenade

Detta har hänt: Vi har beställt tio laddplatser av EON. Dessa kommer att monteras på vår gästparkering. Vi gjorde beställningen i maj och tanken var att det skulle varit klart i september. Men tyvärr så har allt blivit försenat på grund av halvledarbrist på världsmarknaden. Prognosen för när det kan vara färdigt är nu januari […]

Radonmätning

Snart är det dags för radonmätning. Hillborg Fastighets Consulting AB (HFC) kommer att utföra radonmätning i 63 av föreningens lägenheter. Avisering sker två till tre veckor innan arbetet påbörjas. OBS! Kan ni inte vara hemma under den aviserade tiden, MÅSTE ni meddela HFC detta, så att ni får en ny tid. Ni kan även lämna […]

September-nyheter

En påminnelse: Städning och målning av garaget i oktober Under oktober månad kommer garaget att städas och målas. Garaget kommer då att vara stängt i 3 veckor. Från den 11 oktober till den 29 oktober. Bilar och motorcyklar kan då inte finnas där under denna tid. Vi ber er att i god tid ordna en […]