Entreprenaden: Detta händer vecka 48

Information till boende

Grovplanering för Ingenjörsgatan Trappa 12-10-8-6-4 och 14

  • Plåtarbete Tr 14
  • Solpanel och dragning av Kablage
  • Montage källare fönster
  • Demontering ställning Tr 12-10-8-6-4

Följande händer under vecka 48

Ingenjörsgatan 12-10-8-6-4 och 14

  • Denna veckan fortsätter arbetet med att demontera ställning på 6vån huset Tr 12-10-8-6-4
  • Montage av plåtar runt fönster och balkonger fortsätter på Hus 4 Trp 14
  • Fortsatt arbete med dragning kablar till solpanelerna
  • Montage av källarfönster

Vi ber er alla om att vara lite extra uppmärksamma på folk som rör sig på området.

OBS! Vi vill också informera er om att det är absolut förbjudet att som hyresgäst beträda ställningen för att putsa era fönster. Detta görs av oss innan ställningen rivs.
Vi vill även förtydliga att vid fönsterbytet är vi klara INNE i lägenheten på 1 dag men att det återstår arbete på utsidan samt på balkongerna.
Det är förbjudet att beträda ställningen för att putsa fönster!!!!!

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben