För mäklare

Via denna länk kan du som mäklare hantera överlåtelser i Riksbyggen och följa dina ärenden: Vid överlåtelse

Frågor och svar

Följande ingår i bostadsavgiften:

  • Årsavgift Bostad
  • El i lägenhet (förbrukning)
  • Värme
  • Kollektivt Bredband med IP-telefoni (Net at Once)
  • Kollektiv kabel-TV (ComHem)
  • Balkonginglasning (läs mer på årsredovisning)

Planerat stambyte-relining inom ca 5 år.
Nyinstallation av frånluftsvärmepumpar är på gång.
I övrigt, se Årsredovisningen.

  • Underhållsplanen revideras årligen.
  • Underhållsplanen är ett arbetsdokument och inte en offentlig handling.

Nej, köparen får besiktiga lägenheten själv. Föreningen gör alltså ingen besiktning.

Se våra stadgar § 13: Bostadsrättshavaren ansvarar för åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten.

Garageplats kan hyras för 400 kr/månad. För närvarande är det ca. 1 års väntetid.

P-plats kan hyras för 180 kr/månad.

Cykelförråd kan hyras för 25 kr/månad.

Det är Riksbyggen som har hand om ovanstående och inte Styrelsen.

Vänligen kontakta Riksbyggen på telefonnummer 0771-860 860.

Nej, föreningen kan inte bistå med det.

Nej.

Ja, det är tillåtet.

Vid årsstämman i november beslutas om avgiftshöjningar. Då gäller avgiftshöjningen från 1/1 följande år.