Information till boende

Grovplanering för Ingenjörsgatan Trappa  12-10-8-6-4 och 14

 • V 39 Fönsterbyte Tr 8 och Tr 10
 • V 35 – V 41 fönsterbyte Trappa 4-6-8-10-12
 • V 35 – V43 förarbete samt sanering i Tr 14
 • Preliminär starttid fönsterbyte Tr 14 V 41-42
 • Beräknad sluttid sanering asbest och PCB på Höghuset som är sista ligger runt V43
 • Vi håller på att sammanställa efter inlämnade enkäter synpunkterna för åtgärder vilket vi kommer skyndsamt att åtgärda.

Följande händer under vecka 40

Ingenjörsgatan 22-20 , 12-10-8-6-4 och 14
OBS!! Fönsterputs Tr 16-18 30/9 kl 09:00-16:00  1/10 kl 10:00-15:00

 • Tr 10 fortsätter bytet av fönster.
 • Tr 4-6-8-10-12 arbetas det på taket med ny papp samt ny beklädnad av hisstopparna samt landgångar på vinden. Arbetet med montage av solpaneler fortsätter även denna veckan.
 • Tr 22-20 preliminär  demontering ställning i denna veckan fortsätter.

Vi ber er alla om att vara lite extra uppmärksamma på folk som rör sig på området. Gå absolut inte ut och konfrontera dem utan ring i så fall POLISEN.

OBS! Vi vill också informera er om att det är absolut förbjudet att som hyresgäst beträda ställningen för att putsa era fönster. Detta görs av oss innan ställningen rivs. Om man i samband med fönsterbytet har någon möbel som man är extra rädd om så är det bra om man antingen kan flytta bort den eller täcka över den med ett lakan eller plast.
Viktigt att det är undanplockat så att montörerna kan komma fram!
Vi vill även förtydliga att vid fönsterbytet är vi klara INNE i lägenheten på 1 dag men att det återstår arbete på utsidan samt på balkongerna.
Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen.
När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00
Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.
OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00!

Det är förbjudet att beträda ställningen för att putsa fönster!!!!! 

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben

Servicekuben planerar att putsa fönsterna till lägenheterna i trappa 16 & 18
Lördagen den 30/9 kl. 09:00 – 16:00
Söndagen den 1/10 kl. 10:00 – 15:00

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Information till boende

Grovplanering för Ingenjörsgatan Trappa  12-10-8-6-4 och 14      

 • V 39 Fönsterbyte Tr 8 och Tr 10
 • V 35 – V 41 fönsterbyte Trappa 4-6-8-10-12
 • V 35 – V43 förarbete samt sanering i Tr 14
 • Preliminär starttid fönsterbyte Tr 14 V 41-42
 • Beräknad sluttid sanering asbest och PCB på Höghuset som är sista  ligger runt V43
 • Vi håller på att sammanställa efter inlämnade enkäter synpunkterna för åtgärder vilket vi kommer skyndsamt att åtgärda.

Följande händer under vecka 39
Ingenjörsgatan 22-20 , 12-10-8-6-4 och 14

 • Tr 8 och Tr 10 fortsätter bytet av fönster.
 • Tr 4-6-8-10-12 arbetas det på taket med ny papp samt ny beklädnad av hisstopparna.
 • Tr 4-6-8-10-12 arbetas det även med förarbete för solpanelerna
 • Tr 14 här fortsätter arbetet med att bygga upp ställningen. (beräk klart Mån)
 • Tr 22-20 preliminär  demontering ställning i denna veckan fortsätter.

Vi ber er alla om att vara lite extra uppmärksamma på folk som rör sig på området. Gå absolut inte ut och konfrontera dem utan ring i så fall POLISEN.

OBS! Vi vill också informera er om att det är absolut förbjudet att som hyresgäst beträda ställningen för att putsa era fönster. Detta görs av oss innan ställningen rivs.

Om man i samband med fönsterbytet har någon möbel som man är extra rädd om så är det bra om man antingen kan flytta bort den eller täcka över den med ett lakan eller plast. Viktigt att det är undanplockat så att montörerna kan komma fram! Vi vill även förtydliga att vid fönsterbytet är vi klara INNE i lägenheten på 1 dag men att det återstår arbete på utsidan samt på balkongerna.

Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen.

När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00.
Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.

OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00!
Det är förbjudet att beträda ställningen för att putsa fönster!!!!! 

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben

Igår den 19 september ca. klockan 19 så observerades två barn som sprang omkring på byggnadsställningen vid 6- och 16-våningshuset.
Det är absolut förbjudet för obehöriga att vistas där. Om ni observerar att där är någon, så tveka inte utan ring genast polisen.
Polisen är informerade om att vi har haft problem med obehöriga som har gjort sabotage på hissar och säkerhetslinor.
Vänliga hälsningar
Styrelsen

Information till boende
Grovplanering för Ingenjörsgatan Trappa 18-16 och 12-10-8-6-4 och 14

 • V 38 Fönsterbyte Tr 6 och Tr 8
 • V 35 – V 41 fönsterbyte Trappa 4-6-8-10-12
 • V 35 – V43 förarbete samt sanering i Tr 14
 • Preliminär starttid fönsterbyte Tr 14 V 41-42
 • Beräknad sluttid sanering asbest och PCB på Höghuset som är sista ligger runt V43
 • Vi håller på att sammanställa efter inlämnade enkäter synpunkterna för åtgärder vilket vi kommer skyndsamt att åtgärda.

Följande händer under vecka 38
Ingenjörsgatan 22-20 , 12-10-8-6-4 och 14

 • Tr 6 och Tr 8 fortsätter bytet av fönster.
 • Tr 4-6-8-10-12 arbetas det på taket med ny papp samt ny beklädnad av hisstopparna.
 • Tr 4-6-8-10-12 arbetas det även med förarbete för solpanelerna
 • Tr 14 här fortsätter arbetet med att bygga upp ställningen.
 • Tr 22-20 preliminär start demontering ställning i denna veckan.

Vi ber er alla om att vara lite extra uppmärksamma på folk som rör sig på området.
Gå absolut inte ut och konfrontera dem utan ring i så fall POLISEN.

OBS! Vi vill också informera er om att det är absolut förbjudet att som hyresgäst beträda ställningen för att putsa era fönster. Detta görs av oss innan ställningen rivs.

Om man i samband med fönsterbytet har någon möbel som man är extra rädd om så är det bra om man antingen kan flytta bort den eller täcka över den med ett lakan eller plast.
Viktigt att det är undanplockat så att montörerna kan komma fram!
Vi vill även förtydliga att vid fönsterbytet är vi klara INNE i lägenheten på 1 dag men att det återstår arbete på utsidan samt på balkongerna.

Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen.

När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00
Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.
OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00!

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben

Här finns en instruktion från H-Fönstret om montering av persiennklocka.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Med anledning av att vi under året haft rån i bostad samt flera inbott i källare och på vindar så har Styrelsen beslutat att vi skall installera övervakningskameror vid alla in- och utgångar i bostadshusen och i garaget och dessutom i hallarna till tvättstugorna.

Kamerautrustningen kommer att vara av fabrikat Axis, installationen kommer att utföras av Elektroinstallationer AB.
Arbetet beräknas att utföras under september 2023.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Information till boende
Grovplanering för Ingenjörsgatan Trappa 22–20 ,18-16 och 12-10-8-6-4 och 14

 • V 37 Fönsterbyte Tr 4 och Tr 6
 • V 35 – V 41 fönsterbyte Trappa 4-6-8-10-12
 • V 35 – V43 förarbete samt sanering i Tr 14
 • Preliminär starttid fönsterbyte Tr 14 V 41-42
 • Beräknad sluttid sanering asbest och PCB på Höghuset som är sista ligger runt V43
 • Vi håller på att sammanställa efter inlämnade enkäter synpunkterna för åtgärder vilket vi kommer skyndsamt att åtgärda.

Följande händer under vecka 37
Ingenjörsgatan 22-20 – 18-16 och 12-10-8-6-4 och 14

 • Tr 18-16 fortsätter arbetet med att plåt runt fönster och på balkonger beräknas vara klart V37
 • Tr 4 och Tr 6 fortsätter bytet av fönster.
 • Tr 4-6-8-10-12 arbetas det på taket med ny papp samt ny beklädnad av hisstopparna.
 • Tr 4-6-8-10-12 arbetas det även med förarbete för solpanelerna
 • Tr 14 här fortsätter arbetet med att bygga upp ställningen.
 • Tr 22-20 preliminär start demontering ställning i denna veckan.

Problemet med avskurna kablar och linor har avtagit.
I dom fall man väljer att själv koppla bort strömmen på balkongerna är det ytterst viktigt att kabeln som går ut på balkongen är STRÖMLÖS
Vi ber er alla om att vara lite extra uppmärksamma på folk som rör sig på området.
Gå absolut inte ut och konfrontera dem utan ring i så fall POLISEN.

Om man i samband med fönsterbytet har någon möbel som man är extra rädd om så är det bra om man antingen kan flytta bort den eller täcka över den med ett lakan eller plast.
Viktigt att det är undanplockat så att montörerna kan komma fram!
Vi vill även förtydliga att vid fönsterbytet är vi klara INNE i lägenheten på 1 dag men att det återstår arbete på utsidan samt på balkongerna.

Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen.

När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00
Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.
OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00!

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben

INFORMATION

Vi vill påminna om att man absolut inte ska släppa in någon i trappan utan att fråga vem personen ska till. Var även uppmärksam och stanna vid entrédörren tills dörren går igen. Om alla hjälps åt med detta slipper vi obehöriga i våra trapphus.
Öppna aldrig lägenhetsdörren om ni inte vet vem det är som ringer på.
Vid misstanke om inbrott ring polisen på 112.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Information till boende

 Grovplanering för Ingenjörsgatan Trappa  22–20 ,18-16 och 12-10-8-6-4 och 14

 • V 36 Fönsterbyte Tr 4
 • V 35 – V 41 fönsterbyte Trappa 4-6-8-10-12
 • V 35 – V43 förarbete samt sanering i Tr 14
 • Preliminär starttid fönsterbyte Tr 14 V 41-42
 • Beräknad sluttid sanering asbest och PCB på Höghuset som är sista  ligger runt V43
 • Vi håller på att sammanställa efter inlämnade enkäter synpunkterna för åtgärder vilket vi kommer skyndsamt att åtgärda.

Följande händer under vecka 36

Ingenjörsgatan 22-20 – 18-16  och 12-10-8-6-4 och 14

 • Tr 18-16 fortsätter arbetet med att plåt runt fönster och på balkonger.
 • Tr 4 fortsätter bytet av fönster.
 • Tr 4-6-8-10-12 arbetas det på taket med ny papp samt ny beklädnad av hisstopparna.
 • Tr 22-20-18-16 arbetas det med solpaneler.
 • Tr 14 här fortsätter arbetet med att bygga upp ställningen.

Vi har stora problem med att någon klipper av kablarna till hissarna. Ännu allvarligare är att någon skär med kniv i ställningsbyggarnas rep som dom hissar upp material med och det kan i sin tur resultera i mycket allvarliga olyckor. Vi ber er alla om att vara lite extra uppmärksamma på folk som rör sig på området.
Gå absolut inte ut och konfrontera dem utan ring i så fall POLISEN.

Om man i samband med fönsterbytet har någon möbel som man är extra rädd om så är det bra om man antingen kan flytta bort den eller täcka över den med ett lakan eller plast.
Viktigt att det är undanplockat så att montörerna kan komma fram!
Vi vill även förtydliga att vid fönsterbytet är vi klara INNE i lägenheten på 1 dag men att det återstår arbete på utsidan samt på balkongerna.
Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen.
När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00.
Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.

OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00! 

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben