Felanmälan

Dag & Natt

Vaktmästaren åtgärdar endast fel som anmälts till Dag & Natt.

Ring inte till ordföranden, vaktmästaren eller styrelseledamot, utan ring till felanmälan.

Vid felanmälan ring Riksbyggen Dag & Natt (dygnet runt)

0771-860 860

Du kan även logga in på Mitt Riksbyggen och göra en felanmälan där.