Styrelsen

Ordförande: Renato Pastuhovic

Vice ordförande: Johan Ingelsson

Sekreterare: Lena Ivarsson

Ordinarie ledamot: Ingrid Hansson

Ordinarie ledamot: Bo Larsson

Suppleant: Karolina Nilsson

Suppleant: Madeleine Lindgren

Suppleant: Alaga Nuhanovic

Riksbyggens repr: Anneli Lindfeldt

Revisorer

Auktoriserad revisor:  Ernst & Young

Ordinarie revisor: Maj-Britt Weber

Ordinarie revisor: Mats Olsson

Valberedning

Ewe Ottosson

Britt Lindqvist Stråhle

kontakt: val.malmohus18@gmail.com