Vid renovering

OBS! Generellt gäller att styrelsen ska ge sitt godkännande vid större renoveringar.

“Ansökan om tillstånd för ändringar i lägenheten” (blankett öppnas i nytt fönster)
Läs  instruktionerna noggrant!

OBSERVERA att du måste lämna in en ansökan som måste bli godkänd till styrelsen, innan du börjar renovera.