Vid renovering

OBS! Generellt gäller att styrelsen ska ge sitt godkännande vid större renoveringar.