Om föreningen

Historik:

Området heter Gröndal och har fått sitt namn av smeden Ola Gröndal i Fosie.
Tidigare var området åkermark och utgjorde s.k. donationsjord.

Fastigheterna uppfördes 1966-1967 och ingick i det s.k. miljonprogrammet vilket innebar att man
byggde en miljon nya lägenheter under en femårsperiod.

I dag:

Bostadsrättsföreningen Malmöhus 18 omfattar 252 lägenheter och uppfördes 1967.
Fastigheterna har ett utmärkt läge på Ingenjörsgatan i hörnet av Stadiongatan och Pildammsvägen.
Vi befinner oss mitt i den spännande utvecklingen av Malmö med närhet till både Mobilia, Coop, UMAS, Pildammsparken, Borgmästargårdens vårdcentral, Malmö arena och Hyllie station.

För idrottsintresserade finns på promenadavstånd Malmö isstadion, Malmö stadion och Swedbank stadion.
I direkt anslutning till fastigheterna finns ett vackert och välskött parkliknande grönområde som också har lekplats för barn. Parken har även grillplats och boulebana.

Med hållplatser i den omedelbara närheten är kommunikationerna mycket goda med flera busslinjer till centrum, ytterområden,Hyllie station, Kastrup och Köpenhamn.

Nyligen har Malmö stad presenterat ett mycket intressant samrådsförslag avseende Medeonområdet, som ligger närmaste granne med vårt område.

Gå gärna in på www.malmo.se och klicka vidare på översiktsplan för Medeonområdet.

Malmöhus 18 ingår i Riksbyggen vars verksamhet i sin helhet är certifierad enligt SS-EN ISO 9001.
Större delen av fastigheternas förvaltning sköts av Riksbyggen. Föreningen disponerar både parkeringsplatser och garage.