Från och med den 26 mars 2024 kommer kamerabevakning i alla entréer, källaringångar, korridorer vid tvättstugor, garaget samt källsorteringen att vara i gång.

Brf Malmöhus18 följer Datainspektionens riktlinjer, sker det någon incident är det endast två av styrelsen utsedda som har tillgång till materialet. 

GPRS’s lagar och regler efterföljs.

Kamerasystemet består av 1 kamera innanför entréerna och källaringångarna och 1 kamera i korridorerna utan för tvättstugorna plus vid källsorteringen och 3 kameror i garaget, vilket tillsammans ger 42 kameror. Dessa sammankopplas via befintligt fibernät till inspelningsenheter som i sin tur är sammankopplade till en molntjänst där man kan göra bildsökning.

Bedömningsmall för Brf Malmöhus18

 • Vad är Brf Malmöhus18´s syfte med kamerabevakning? 
  Minska inbrott, skadegörelse och sabotage.
 • Vilka alternativa åtgärder till kamerabevakning har Brf Malmöhus18 genomfört? 
  Bevakningsbolag, informationsblad och att vaktmästaren går morgonrunda i källarna.
 • Vilka ytor kommer Brf Malmöhus18 att kamerabevaka?
  Entréer, källaringångar, korridorer utanför tvättstugor, källsortering och garaget.
 • Vistas man under längre tid på ytorna?
  Nej.
 • Ligger ytorna i direkt anslutning till någons bostad?
  Nej.
 • Är placeringen av kameror så att Brf Malmöhus18 bara filmar det som är absolut nödvändigt? 
  Ja.
 • På vilka veckodagar och vid vilka tider på dygnet kommer Brf Malmöhus18 att bevaka? 
  Alla veckodagar, 24timmar.
 • Vilken utrustning ska Brf Malmöhus18 bevaka med? 
  Kamerasystem.
 • Vilka incidenter har inträffat på respektive yta?
  Inbrott i källarförråden samt olovlig placering av saker utanför förråden samt i korridorer utanför tvättstugor, allmän förstörelse, urinering, nedskräpning och rökning. Inbrott, stöld och förstörelse i garage. Allmän nedskräpning vid källsortering.
 • Hur mycket pengar har incidenterna kostat Brf Malmöhus18?
  Över 100 000 kr/år.
 • Hur länge kommer Brf Malmöhus18 att spara det inspelade materialet? 
  3 dagar.
 • Vilka personer kommer att få tillgång till det inspelade materialet?
  Endast två av styrelsen utsedda.
 • När får de tillgång till det inspelade materialet? 
  Vid incident.
 • Hur kommer Brf Malmöhus18 att skydda inspelade materialet? 
  Raderas efter 3 dagar. För inloggning behövs lösenord (password).
 • Innan Brf Malmöhus nr 18 påbörjar bevakningen bör Brf informera de boende om att ni överväger att påbörja kameraövervakningen.
  Informationsblad, informationsskyltar ska sättas upp.
 • Har någon av de boende haft synpunkter på att Brf ska påbörja kamerabevakning? 
  Nej, mest positiva reaktioner från medlemmarna.
 • Hur kommer Brf Malmöhus18 att informera dem som bevakas?
   Vid incident kontaktas vederbörande.
 • Har ni rutiner för att hantera de bevakades rättigheter enligt GDPR? 
  Ja.