Under oktober månad kommer garaget att städas och målas.
Garaget kommer att vara stängt i 3 veckor.
Från den 11 oktober till den 29 oktober.
Bilar kan inte parkeras där under denna tid.

Vi ber er att i god tid ordna en alternativ parkeringsplats till er bil för denna tid.
Vi återkommer med detaljer längre fram.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Flygfoto

Ansök innan du börjar renovera
Kom ihåg att styrelsen ska ge sitt godkännande vid större renoveringar! Alltså måste du ansöka och få godkänt innan du börjar renovera. All information om renovering finns i A-Ö-pärmen, samt på vår hemsida. På hemsidan hittar du blanketten du måste lämna in, “Ansökan om tillstånd för ändringar i lägenheten”.

Informera dina grannar
Meddela dina grannar genom att sätta upp en lapp i trappuppgången. Sätt också gärna upp en lapp i trapporna intill, eftersom det är MYCKET lyhört i vår fastighet. Ange hur lång tid renoveringen beräknas ta. På så sätt är du med och tar ansvar för en bättre grannsämja. Ingen tycker om att bli störd av höga ljud i sitt hem!

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Under året har vi arbetat med en mängd förbättringar i Malmöhus 18.
Här kommer ett axplock:

 • Köpt nya trädgårdsmöbler till grillplats 2
 • Lagt ut stenmjöl på boulebanan
 • Nya sopborstar i tvättstugorna
 • Målat rutschkanan och satt säkerhetsplattform
 • Sanden vid lekplatsen blev trumlad (rensad från skräp)
 • Nya gummipaneler på dörrarna mot gården och rengjort gummipanelerna på dörrarna mot Ingenjörsgatan, samt kompletterat med skyddslister
 • Plattläggning som skydd intill husgrunden mot gården
 • Stensättning vid gångväg
 • Nya lyktstolpar på gården
 • Nya luckor till matavfallnedkast och nya filter
 • Nya galler till ventiler (tilluft) i källaren för att förhindra att gnagare kommer in
 • Förbättrat hemsidan
 • Satt upp tvåldispenser med tvålflaskor på toaletterna i källaren
 • Grillarna har fått lock och märkning
 • Eluttag vid bersån
 • Förbättrad skadedjurbekämpning med nya smartboxar

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

På grund av den ökande smittspridningen av Covid-19 har vi i styrelsen beslutat att ställa in årsstämman på Good Morning hotels den 11 november 2020.

Ny kallelse kommer att skickas ut som avser en poströstningsstämma.

Hälsningar
Styrelsen

Här kommer information från Riksbyggen:

“Tillfälliga åtgärder på grund av striktare rekommendationer
från Folkhälsomyndigheten
Malmö 2020-10-30
Bästa Kund!
Av omtanke för er och våra medarbetare, kommer vi utifrån
de striktare rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten
gått ut med för Skåne, endast att utföra akuta felanmälningar
inne i lägenheterna fram till den 17/11.
Detta kommer att gälla från och med måndag den 2/11.
Felanmälningar i allmänna utrymmen och utomhus hanteras
som vanligt.
Hoppas att ni har förståelse för vårt beslut!”

Vi lägger plattor längs med fasaden på innergården för att skydda grunden mot fukt och smuts. Efter plattläggningen kommer de rosor som tagits bort ersättas med nya. I samband med detta kommer vi även att lägga sten vid gångbanan och ingångarna.

Vi byter fyra rostiga lyktstolpar mot nya.

Vi kompletterar med fler eluttag i trädgården och alla dessa kommer att ha individuella jordfelsbrytare. Detta för att kunna koppla in julbelysning mm. Det kommer vägguttag vid grillplatserna för exempelvis mobilladdning.

Tyvärr har vi problem med råttor vid trappa 14. Anticimex är inkopplade. Förmodligen beror råttproblemet på ett trasigt avloppsrör. Vi kommer att behöva gräva för att lokalisera skadan och reparera.

Hälsningar Styrelsen

Det förekommer ett rykte om att man kan samla matavfall i så kallade nedbrytningsbara plastpåsar och slänga dessa i vår matavfalls-återvinning, istället för att använda de bruna papperspåsarna.
Det är helt fel. Sådana påsar fungerar INTE i återvinningsprocessen och skapar bara problem.

Använd därför enbart de bruna papperspåsarna!

Det finns utförlig information i VA Syd:s broschyr

Hälsningar
Styrelsen

Styrelsen får många frågor just nu om planerna på nya hus på Teknikergatan.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till detaljplan för fastigheten Teknikern 1. Det gäller en plan att bygga 2 stycken 8-våningshus. Under samrådstiden 22 september – 22 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Du kan läsa en sammanfattning av förslaget, alla samrådshandlingar samt hur du lämnar synpunkter på denna länk.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

gammal tjock-TV

Behöver ni hjälp med att ställa in er TV till digitalt? Här finns en instruktion hur man gör: comhem_instruktion_digitalt

Comhem har en samarbetspartner som heter Hemmafixare.
Gå in på comhem.se och kolla på installationshjälp. Det kostar 399 kronor efter rutavdrag.
Eller ring Comhem på telefonnummer 0770-220 720.

I och med att TV-utbudet blir helt digitalt så kommer Slingan att försvinna. Istället kommer nyheter att publiceras på hemsidan.

Hälsningar
Styrelsen

Flygfoto

Vår valberedning söker förslag på personer som vill vara med och bidra till styrelsens arbete.

Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed bostadsrätterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, d v s lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön. Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas, hur de gemensamma utrymmena ska användas på bästa sätt och hur vår utemiljö ska utformas.

Styrelsen arbetar för oss som bor i denna förening.

Valberedningens arbete består i att förbereda valet till styrelsen och därmed förhindra ogenomtänkta och plötsliga personval på stämman.

Om du vill ställa upp som förtroendevald eller känner någon i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i föreningens verksamhet, är vi tacksamma för tips. Snarast!

Kontakta valberedningen på val.malmohus18@gmail.com