På vår hemsida finns nu en användarmanual till routrarna från Ownit.
Läs mer.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Äntligen är våra laddstolpar för elbilar driftsatta.
Till att börja med så är det de stolparna som är längst åt söder, platserna 863, 864, 865 & 866, som driftsatts.
De andra kommer driftsättas när behov finns.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Nu finns Skådebanans information även på vår hemsida. Läs mer.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Intresserad av att motionera eller basta?
Anmäl intresse till styrelsen på mail info.malmohus18@gmail.com
Uppsägning av motionsrum och bastu görs också via mail till styrelsen.
Förfrågning om förlängning av motionsrum och bastu kommer inte att skickas ut till berörda framöver som tidigare.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Här kommer ett nytt marknadsbrev från Luleå Energi med det senaste från elmarknaden. Fortsatt händelserikt på elmarknaden med kraftiga prissvängningar i spåren av den energikris som vi upplever. Läs mer i bifogad fil.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Ingenjörsgatan 4

Vi har samlat de vanligaste frågorna som kommer in till styrelsen. De finns också här på hemsidan.

Kan jag ansöka om parkeringsplats innan jag flyttar in?
Nej, du måste vara medlem i föreningen först.

När man ringer upp på portelefonen så tutar det upptaget?
Det beror på att du har spärrat/blockerat dolda nummer på din smartphone.

Varför tar föreningen ut en avgift vid andrahandsuthyrning?
Eftersom andrahandsuthyrning medför administrativt arbete, tas en avgift ut.

Vem kan hjälpa mig med att installera min TV?
Tele2 har en samarbetspartner som heter Hemmafixare, gå in där.

Vem kan hyra p-plats eller garageplats hos föreningen?
Medlemmar i föreningen.

Internet i lägenheten fungerar inte, hur kan jag få hjälp?
Ta kontakt med vår bredbands leverantör.

Hur får man tillträde till motionsrummet och bastu?
Skicka förfrågan till info.malmohus18@gmail.com

Hur säger man upp tillträde till motionsrummet och bastun?
Skicka uppsägning till info.malmohus18@gmail.com

Måste jag anmäla till Styrelsen att jag ska renovera?
Ja, om du ska ändra el, vatten, ventilation samt vid flytt av vägg.

Vid utförande av lättare renovering, såsom målning/tapetsering och eventuellt inläggning av nya golv i rum, behövs styrelsens godkännande för detta?
Nej. Endast vid ändring av el, vatten, ventilation samt vid flytt av vägg.

Gör föreningen någon kontroll när man renoverat sin lägenhet?
Ja, det görs en statuskontroll.

Vem gör målning av vägg på balkong?
Bostadsrättsinnehavaren. Färgkod finns i A-Ö-pärmen och här.

I min lägenhet är i princip alla kontakter original från 1967. Vem står för byte av dessa gamla kontakter?
Bostadsrättsinnehavare står för kostnaderna och att arbetet utförs fackmannamässigt.

Vem byter lister som är söndervittrade i balkongfönsterna?
Det ska du felanmäla till Riksbyggen Dag & Natt. Föreningen ombesörjer att jobbet utförs.

Med start tisdagen den 7 juni så kommer arbetet med att installera frånluftsåtervinning att påbörjas.

Det kommer till att börja med att bli lite spring i trapporna.
Man kommer lite senare att borra i vissa av trapporna.
Det kommer informeras speciellt några dagar innan när arbete som medför oväsen kommer att utföras.

All information kommer att finnas i trapphusen.

Jobbet kommer att utföras av AG Malströms Rör AB och beräknas att vara klart i slutet oktober 2022.

Mer information kommer senare.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

tisdag 3/5 kl. 8.00-16.30 kommer Sydantenn att utföra ett planerat underhållsarbete. Boende kan då inte logga in i Aptusportal för att boka tvättid.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Det har varit en dramatisk tid på elmarknaden sedan Ryssland invaderade Ukraina, där kriget och den geopolitiska utvecklingen i Europa är den största prisdrivande faktorn för tillfället.

I bifogat marknadsbrev hittar ni aktuella priser och prognos för AktivEl.

Hälsningar
Styrelsen

Äntligen är installationen av slamavskiljare till vår spolplatta i garaget klar.
Det som återstår är slipning av golvet där man lagt i ny betong.
Men den som vill kan börja att tvätta sin bil nu.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen