Föreningens trapphus får inte vara en säkerhetsrisk!

Om det skulle börja brinna är våra trapphus räddningstjänstens väg in för att släcka branden. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt. Trapphus och andra utrymmen som är avsedda för utrymning ska därför, och utan undantag, vara fria från all typ av förvaring oavsett hur det är placerat. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kräver att vi i föreningen gemensamt tar ansvar för att dessa brandregler efterlevs.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

På grund av den instabila väderleken flyttar vi kak- och sticklingsminglet till Träffpunkten (källarplan tr 26)!
Vi ses där kl 14-16!

Hälsar
Karolina, Madeleine och Ewe

Vad härligt att vi kan grilla i vår fina trädgård!
Här är några saker vi måste tänka på:

  • När askan har kallnat ska den slängas i de nya ask-hinkarna. Askan får absolut inte spridas i rabatterna. Inget annat än aska får kastas i ask-hinkarna. I fortsättningen kommer vi att ha kompostbehållare på gården och askan kommer att komposteras.
  • Respektera de bokade tiderna på grillplatserna. Bokningslistor finns i tr 14, utgången mot trädgården.
  • Städa efter avslutad grillning.

Njut av grillningen önskar Styrelsen

 

Släng askan i ask-hinken!

Välkommen på mingel 9 juni!

Nu är det dags att upprepa succén från förra året med sticklings- och kakmingel. Missa inte denna chans att lära känna dina grannar bättre. Söndag 9 juni, kl 14-16, vid grillplats 2. Vid dåligt väder är vi i Träffpunkten. Kom med sticklingar och växter du vill skänka eller byta. Ta gärna med en kaka och bjud dina grannar på. Föreningen bjuder på kaffe, te och saft. Det blir också lite roliga klurigheter som förra året.

Så klart är du välkommen även utan sticklingar och kaka!

Hjärtligt välkomna hälsar Ewe, Karolina och Madeleine

I några av våra nya fönster så sitter det spaltventiler för att vi skall få in frisk luft utifrån.

Det är två olika utförande på dessa. Dels spaltventiler med ljuddämpare som sitter på fönster som vetter mot gatan och sedan spaltventiler utan ljuddämpare som sitter på fönster som är in mot gården.

Man kan justera luftflödet på båda typerna, det gör man med en liten svart spak som sitter till vänster på den ljuddämpade ventilen och till höger på den utan ljuddämpare.

Några medlemmar har undrat om hur spaken för luftflödet fungerar.

Det fungerar som så att med spaken åt höger så är ventilen stängd 

och med spaken åt vänster så är ventilen fullt öppen.

Man kan också ha spaken i steglöst läge mellan höger och vänster.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Våren kommer nu med full kraft och det märks inte minst på hur vackert våra träd börjar blomma. Återställningsarbetet på marken efter entreprenaden är också påbörjad och bidrar till att vår trädgård blir fin igen.

Några medlemmar har undrat över garantierna för fönster och persienner.
Garantitiden för fönsterna är 10 år. Därefter övergår underhållsansvaret på föreningen.
För persiennerna är det 5 år, och sedan övergår ansvaret på bostadsrättshavaren.

 Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig helg!

Tidig morgon under höst och vår – det är tillfällen då kondens och imma vanligtvis dyker upp på utsidan av moderna fönster. Anledningen? Att den fuktiga luften är varmare än glaset. Luft ändrar temperatur snabbare än vad materialet glas gör. Därför är glaset, som långsamt kylts ner under natten, fortfarande svalt på morgonen när utomhusluften börjat stiga. Allt eftersom solen värmer upp under dagen kommer glaset komma i kapp och imman försvinna.

Och även om det kanske är trist att titta på ett immigt fönster så är det faktiskt något positivt. Det betyder nämligen att glaset i ditt fönster effektivt isolerar värmen i ditt hem. Hade den yttre glasskivan i ditt fönster varit varmt hade det betytt att värme sipprat ut inifrån. Med andra ord är det inget som är fel – kondensen på utsidan är ett tecken på att du har investerat i välisolerade fönster med lågt U-värde. Eftersom fönstrens utsida är tillverkat för att stå emot väta och tål hög fuktbelastning är det ofarligt med imma på utsidan.

Få bort imma på utsidan av fönster

Även om utvändig kondens och imma är ofarliga för dina fönster kan det vara skönt att slippa. Vad kan du då göra för att minska imman?

  • Tvätta fönstren. Ett smutsigt glas gör det lättare för kondensen att få fäste.

Källan till denna information är Elitfönster.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Styrelsen önskar alla medlemmar en Glad Påsk! Vi vill också påminna om att grillsäsongen drar igång och att grillplatserna går att boka från 1 april.

Viktigt:

  • Boka tid och plats för grillning på listorna i trappa 14.
  • Egen grill ska placeras på plattläggningen.
  • Var uppmärksam – grilla på ett säkert sätt, tänk på brandfaran!
  • Den som bokat grillplatsen är ansvarig för att bord och bänkar torkas av samt att matavfall och sopor tas med efter avslutad grillning.
  • Grillplatserna är inte någon lekplats, vårdnadshavarna är ansvariga för sina barns säkerhet.

Vår förhoppning är att alla som bokar grillplatserna ska kunna njuta av god mat och en fin gemenskap tillsammans!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Medlemskap i Motionsrum och/eller Bastu söker man via mail till styrelsen, info.malmohus18@gmail.com.

Är man medlem och inte längre vill vara det så ska man avsluta sitt medlemskap senast vid årsskiftet så att en ny årsavgift inte tas ut då medlemskap förlängs med automatik 1/1 varje år.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Från och med den 26 mars 2024 kommer kamerabevakning i alla entréer, källaringångar, korridorer vid tvättstugor, garaget samt källsorteringen att vara i gång.

Brf Malmöhus18 följer Datainspektionens riktlinjer, sker det någon incident är det endast två av styrelsen utsedda som har tillgång till materialet.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen