Det förekommer ett rykte om att man kan samla matavfall i så kallade nedbrytningsbara plastpåsar och slänga dessa i vår matavfalls-återvinning, istället för att använda de bruna papperspåsarna.
Det är helt fel. Sådana påsar fungerar INTE i återvinningsprocessen och skapar bara problem.

Använd därför enbart de bruna papperspåsarna!

Det finns utförlig information i VA Syd:s broschyr

Hälsningar
Styrelsen

Styrelsen får många frågor just nu om planerna på nya hus på Teknikergatan.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till detaljplan för fastigheten Teknikern 1. Det gäller en plan att bygga 2 stycken 8-våningshus. Under samrådstiden 22 september – 22 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Du kan läsa en sammanfattning av förslaget, alla samrådshandlingar samt hur du lämnar synpunkter på denna länk.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

gammal tjock-TV

Behöver ni hjälp med att ställa in er TV till digitalt? Här finns en instruktion hur man gör: comhem_instruktion_digitalt

Comhem har en samarbetspartner som heter Hemmafixare.
Gå in på comhem.se och kolla på installationshjälp. Det kostar 399 kronor efter rutavdrag.
Eller ring Comhem på telefonnummer 0770-220 720.

I och med att TV-utbudet blir helt digitalt så kommer Slingan att försvinna. Istället kommer nyheter att publiceras på hemsidan.

Hälsningar
Styrelsen

Flygfoto

Vår valberedning söker förslag på personer som vill vara med och bidra till styrelsens arbete.

Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed bostadsrätterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, d v s lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön. Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas, hur de gemensamma utrymmena ska användas på bästa sätt och hur vår utemiljö ska utformas.

Styrelsen arbetar för oss som bor i denna förening.

Valberedningens arbete består i att förbereda valet till styrelsen och därmed förhindra ogenomtänkta och plötsliga personval på stämman.

Om du vill ställa upp som förtroendevald eller känner någon i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i föreningens verksamhet, är vi tacksamma för tips. Snarast!

Kontakta valberedningen på val.malmohus18@gmail.com

 

Vi har gjort förändringar för att det ska bli enklare att hitta information på denna hemsida.

Tidigare har informationen varit spridd på sju olika menyer och för att komma åt viss information har det krävts inloggning. Du slipper nu logga in, t ex för att komma åt information om renovering. Du kan givetvis fortfarande logga in på Mitt Riksbyggen för att se dina hyresavier och felanmälningar.

Vi har nu fyra menyer:

  • Föreningen. Här hittar du ren fakta om föreningen, t ex stadgar och årsredovisningar.
  • För medlemmar. Här hittar du framförallt praktisk information som rör ditt boende. Här kan både gamla, nya och blivande medlemmar hitta matnyttig information. Det handlar om allt från tvättstugor till parkering.
  • Kontakt. Här får du veta hur du kontaktar Riksbyggen Dag & Natt för felanmälan, samt hur du kontaktar styrelsen.
  • Nyhetsarkiv. Här kan du läsa alla nyhetsinlägg samt titta i vårt bildgalleri.

Vi hoppas att dessa förändringar ska göra det enklare att hitta information. Om du fortfarande inte finner det du söker, är du välkommen att kontakta styrelsen.

Vi kommer att fortsätta förbättra hemsidan och hålla den uppdaterad.

Bästa hälsningar
Styrelsen

Gånggrindarna är färdiga och satta i bruk. De öppnas med tagg från båda hållen. Lägg taggen på läsaren och grinden öppnas automatiskt och stängs efter några sekunder.

OBS! Du måste använda taggen för att kunna öppna grindarna.

Vardagen har blivit svår för många människor nu när vi har drabbats av Coronaviruset. Tänk på dina äldre grannar och de som tillhör någon riskgrupp och erbjud din hjälp med att handla till dem.

Även redan smittade människor behöver hjälp. Man kan lämna varor vid dörren och få pengar via t ex swish.

Styrelsen

Vi har monterat nya papperskorgar på hela området. Problemet med fåglar som river ut och sprider soporna ska vara löst.

 

Inkast plastförpackningar

Uppdaterad information om källsorteringen hittar du HÄR.

Inkast plastförpackningar

Informationen hittar du här och i trapphusen (anslagstavla).