Information till boende!

Veckans förarbete har löpt enligt vår planering.

Grov planering för Ingenjörsgatan 26 – 24:

• v.13 – v.16 förarbete samt sanering.
• v.16 – v.22 fönsterbyte.

Följande händer under vecka 13:

Ingenjörsgatan 26–24

Där fortsätter förarbetet inför saneringen av PCB och asbest med tejpning runt samtliga fönster och balkongdörr inne i lägenheterna.

Pga säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen i hela huset.

I samband med att detta utförs kommer vi att demontera plåt på balkongerna och runt befintliga fönster.

Denna veckan kommer vi även att påbörja själva saneringen.

Vi passar på att önska alla en trevlig helg!

Mvh. Servicekuben

Varför har elprisets förändrats?
Föreningen har tagit ut samma pris av medlemmarna de senaste åren och inte följt
utvecklingen av elpriset vilket innebär att vi som förening gemensamt har betalat en del av
den individuella elförbrukningen för alla boende och det är ju inte rättvist mot dem som aktivt
försökt att spara på elen.

Prishöjningen är nu anpassad till faktiskt pris för respektive lägenhetsinnehavares
elförbrukning. Vi följer de prisindikationer vi får från vår leverantör på en tre månaders basis
och upphandlar fortfarande elpriser genom ett kollektivavtal men att priserna inte är stabila
som de varit förut.

Nästa prisjustering kommer a göras nästa kvartal; april-juni.
Nästa prisjustering kommer a meddelas på hemsidan.

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Under året har vi arbetat med en mängd förbättringar i Malmöhus 18.
Här kommer ett axplock:

 • Renovering och målning av husgrunden.
 • Bytt jord till makadam intill husgrunden.
 • Tilluftsventiler i motionsrummet är monterade.
 • Uppmärkning av grillplatser.
 • Tillbyggnad av den norra garagenedgången.
 • Oljeavskiljare till spolplattan i garaget är monterad.
 • Dammsugaren i garaget är flyttad till tvättrummet.
 • Installering av pluggar till vattenslangar i garaget.
 • Ny dörr till fläktrummet i garaget är monterad.
 • Byte av belysningsarmaturer i tvättstugor, torkrum, mangelrum, Robbans kontor, omklädningsrum, verkstad, hobbyrummet och porslinsmålningsrummet.
 • Bosuboll, 12,5kg-vikter och ny bänk i gymmet.
 • En s k avgasare har installerats i 8-våningshuset som ska komma till rätta med luft i radiatorerna.
 • Brytskydd har installerats på dörrarna till tvättstugorna och torkrummen.
 • Bytt bredbandsleverantör till Ownit.
 • Ansökt och fått energibesparingsbidrag. I detta ingår frånluftsvärmeväxlare, isolering av tak, solceller och fönsterbyte.
 • Fått gjort utredning av renoveringsbehov avloppsledningar, tappvatten, tak, fönster, solceller och el stambyte.
 • Frånluftsvärmeväxlare är installerade.
 • Tvättning av plattor utanför 6-våningshuset. Maskinstädning av samtliga ytor runt hela fastigheten, parkeringen ovanför garaget, garagenedfarten, en större del av golvet i garaget.

Nu finns det tydliga planritningar på både garagets p-platser och p-platserna utomhus.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

På vår hemsida finns nu en användarmanual till routrarna från Ownit.
Läs mer.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Äntligen är våra laddstolpar för elbilar driftsatta.
Till att börja med så är det de stolparna som är längst åt söder, platserna 863, 864, 865 & 866, som driftsatts.
De andra kommer driftsättas när behov finns.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Nu finns Skådebanans information även på vår hemsida. Läs mer.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Intresserad av att motionera eller basta?
Anmäl intresse till styrelsen på mail info.malmohus18@gmail.com
Uppsägning av motionsrum och bastu görs också via mail till styrelsen.
Förfrågning om förlängning av motionsrum och bastu kommer inte att skickas ut till berörda framöver som tidigare.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Här kommer ett nytt marknadsbrev från Luleå Energi med det senaste från elmarknaden. Fortsatt händelserikt på elmarknaden med kraftiga prissvängningar i spåren av den energikris som vi upplever. Läs mer i bifogad fil.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Ingenjörsgatan 4

Vi har samlat de vanligaste frågorna som kommer in till styrelsen. De finns också här på hemsidan.

Kan jag ansöka om parkeringsplats innan jag flyttar in?
Nej, du måste vara medlem i föreningen först.

När man ringer upp på portelefonen så tutar det upptaget?
Det beror på att du har spärrat/blockerat dolda nummer på din smartphone.

Varför tar föreningen ut en avgift vid andrahandsuthyrning?
Eftersom andrahandsuthyrning medför administrativt arbete, tas en avgift ut.

Vem kan hjälpa mig med att installera min TV?
Tele2 har en samarbetspartner som heter Hemmafixare, gå in där.

Vem kan hyra p-plats eller garageplats hos föreningen?
Medlemmar i föreningen.

Internet i lägenheten fungerar inte, hur kan jag få hjälp?
Ta kontakt med vår bredbands leverantör.

Hur får man tillträde till motionsrummet och bastu?
Skicka förfrågan till info.malmohus18@gmail.com

Hur säger man upp tillträde till motionsrummet och bastun?
Skicka uppsägning till info.malmohus18@gmail.com

Måste jag anmäla till Styrelsen att jag ska renovera?
Ja, om du ska ändra el, vatten, ventilation samt vid flytt av vägg.

Vid utförande av lättare renovering, såsom målning/tapetsering och eventuellt inläggning av nya golv i rum, behövs styrelsens godkännande för detta?
Nej. Endast vid ändring av el, vatten, ventilation samt vid flytt av vägg.

Gör föreningen någon kontroll när man renoverat sin lägenhet?
Ja, det görs en statuskontroll.

Vem gör målning av vägg på balkong?
Bostadsrättsinnehavaren. Färgkod finns i A-Ö-pärmen och här.

I min lägenhet är i princip alla kontakter original från 1967. Vem står för byte av dessa gamla kontakter?
Bostadsrättsinnehavare står för kostnaderna och att arbetet utförs fackmannamässigt.

Vem byter lister som är söndervittrade i balkongfönsterna?
Det ska du felanmäla till Riksbyggen Dag & Natt. Föreningen ombesörjer att jobbet utförs.