Det har varit en dramatisk tid på elmarknaden sedan Ryssland invaderade Ukraina, där kriget och den geopolitiska utvecklingen i Europa är den största prisdrivande faktorn för tillfället.

I bifogat marknadsbrev hittar ni aktuella priser och prognos för AktivEl.

Hälsningar
Styrelsen

Äntligen är installationen av slamavskiljare till vår spolplatta i garaget klar.
Det som återstår är slipning av golvet där man lagt i ny betong.
Men den som vill kan börja att tvätta sin bil nu.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Riksbyggen fotograferar era hus för en bättre framtid
Fotografering med drönare kommer att ske i ert bostadsområde inom de närmsta tre veckorna (exakt dag publiceras på Mitt Riksbyggen) för att Riksbyggen skall dokumentera byggnaderna.

Varför fotograferar man i området?
Riksbyggen ska analysera hur bra byggnadernas tak och fasader fungerar med hjälp av drönarbilder.
För att göra det så krävs att byggnadernas sidor fotograferas för att sedan bearbetas. Det färdiga bilderna används sedan för att man
skall kunna mäta och räkna ut i 3D hur taken och fasaderna fungerar och hur mycket värme de släpper igenom.

Får man flyga drönare hur som helst?
Piloten har tillstånd från Transportstyrelsen för att flyga sin farkost. Därtill har man tillstånd att lyfta från näraliggande flygkontrolltorn om flygning sker inom kontrollzon. Drönaren kommer att hållas på ett säkert avstånd från personer och egendom och piloten kommer iaktta stor hänsyn för att inte störa eller skada sin omgivning under flygning.

Får jag ställa frågor till piloten?
Att flyga drönare kräver stor koncentration och vi ber er respektera pilotens arbete. Vill du ställa en fråga, vänta tills drönaren har landat och respektera att piloten har ett tidskrävande uppdrag och kanske inte har tid att prata så länge.

Kan det hända att jag kommer med på bild?
Syftet med projektet är att skapa ett en dokumentation av byggnaderna och de närmsta omgivningarna. Rörliga saker som bilar och människor kommer inte med i modellen. Vi kommer i första hand att undvika att få med människor på bild. Skulle detta ändå ske kommer dessa att suddas på bilderna som lagras.

Kan drönaren se mig inne i byggnaden?
Nej, på grund av avståndet till fasaden och fönsters reflekterande karaktär är det väldigt svårt att se någonting på insidan av byggnader i bilderna.

Frågor?
Kontakta
Marcus Hedenskog, Riksbyggen
Marcus.hedenskog@riksbyggen.se
040-10 94 08

Nu är installationen inbokad att bli utförd vecka 15.
Det beräknas att ta cirka en vecka, så i slutet på denna månad så hoppas vi att det är klart.
Vi kommer att aktivera fyra laddare till att börja med och aktiverar de resterande sex laddarna när det finns behov för fler.

Här kan du läsa information från E.ON.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

På måndag den 4 april så kommer Puls att börja arbetet med att installera oljeavskiljaren i vårt garage.

Detta innebär att det inte kommer att vara möjligt tvätta någon bil under hela denna vecka. Man kommer att skära upp rännor i golvet för ledningar mellan smutsgropen och oljeavskiljaren som skall placeras bredvid spolplattan. Rännorna skall sedan täckas med betong.

I smutsgropen kommer det att installeras en dränkbar pump.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Hej alla boende på Ingenjörsgatan 4-26, nu spelar vi BOULE!
Äldre som yngre kom och spela med oss! Vi är ett glatt gäng som gärna ser fler deltagare som spelar boule i trädgården.
Plats: Innergården

  • Tisdag kl 14.00
  • Torsdag kl 14.00
  • Söndagar kl 10.30

Ni kan vara med 1 dag, 2 dagar eller alla 3 dagarna. Vilket som passar er. Det finns inget tvång. Kom och prova på, vi har klot som du kan låna.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.
Utrustning: Har ni inga klot har vi extra som ni kan få låna.
Start: Startar gör vi tisdagen den 29 mars om vädret tillåter.
Hur spelar man?
Boule har inga konstiga eller svåra regler. Reglerna hos oss är enkla, i stora drag är det en liten kula
som man skall komma så nära som möjligt eller krocka bort motståndarna som ligger närmast kulan.
Man spelar 2 och 2. En bra utomhussport nu i pandemitider.
Det går att vara med och spela även om man kör Rolls Roys (rullator). Vi hjälps åt med kloten.
Kom och prova på!

Varmt välkomna,
Aina, Maj-Britt och Kerstin

Du som har tvättmaskin i din lägenhet ska tänka på att det kan störa dina grannar. Enligt våra ordningsregler ska det vara helt tyst från kl. 22. Därför får du så klart inte tvätta efter klockan 22 om kvällarna.

Men även övriga tider kan det vara lite störande med ljud från tvättmaskiner. Ett enkelt knep att minska ljudet och förbättra grannsämjan, är att montera vibrationsdämpare på tvättmaskinens fötter.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Med start måndagen den 4 april så kommer arbete med att måla och reparera hussockeln påbörjas.

Man kommer börja med att gräva upp 20×20 cm jord intill väggen. Jorden kommer att ersättas med singel när man målat färdigt. Därför kommer det att ställas containrar inne på gården och på gatan för bortforsling av jord och sedan med leverans av singel.

Först måste man slipa och fräsa bort kristallbildning samt reparera sprickor och delar som trillat bort innan man kan måla.
Man kommer att börja inne på gården.
När man skall jobba mellan trappa 4 och trappa 14 så kommer cykelställen att flyttas ut på gräsmattan.

Jobbet kommer att utföras av Slottsstadens Bygg och beräknas att ta cirka 6–7 veckor.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Mätningen visade inga förhöjda värden av radon.
Mätningen pågick från början av december (2021) till början av februari (2022).
Hillborg Fastighets Consulting AB genomförde arbetet åt oss.

Varför gjordes en radonmätning?
Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en radonmätning görs vart 10:e år. Det var dags för vår förening och därför gjorde vi det.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Vi har hittat en nyckel med nyckelring på innergården. Återfås mot beskrivning.
Kontakta styrelsen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen