Vi har låtit montera en sensor i taket vid garageporten.
Denna känner av om en bil är på väg att köra ut och hindrar då porten från att stängas.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Här kommer en titt på hur våra nya fönster ser ut! Notera att bröstningen på balkongdörren försvinner.

Information till boende!

Grovplanering för Ingenjörsgatan 26–24 och 22–20

• V 16 – 20 förarbete samt sanering i Trappa 22–20
• v.16 – v.22 fönsterbyte i Trappa 26–24

Vecka 16
Veckan som gått har saneringen mannat upp för att ta igen förlorad tid och vi har nästan lyckats komma i kapp, nästa vecka är vi i mål med Tr26-24.
Denna vecka har förarbetet gått nästan som planerat förutom några oplanerade sjukdomar har hindrat oss på morgonen men det har vi skyndsamt hanterat.

Följande händer under vecka 17
Ingenjörsgatan 26–24 och 22–20

I trappa 22–20 fortsätter vi med förarbete och sanering.
I trappa 26–24 fortsätter saneringen av Asbest och PCB med förhoppning att vi kan avsluta detta enligt tidplan.
Fönsterbytet i trappa 26 går i gång med full fart.

Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen. När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00. Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.

OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00!

Vi passar på att önska alla en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben

Våra sopnedkast i trapporna är endast avsedda för hushållsavfall. Inga stora påsar skall användas till avfallet. Det är viktigt att luckan stängs ordentligt annars fungerar inte tömningen och det sprids dålig lukt i trappan.

Källsortering för papperskartonger, plast, glas, tidningar mm finns på gården vid trappa 26.

Inga matrester får kastas i sopnedkastet. Dessa kastas i de blå matinkasten utanför trapporna.
Vi drabbas av extrakostnader i föreningen för att åtgärda stopp i sopnedkast.

Det får ABSOLUT INTE se ut så här:

Hälsningar Styrelsen

Flygfoto

Styrelserummet, Malmöhus 18, har fått nytt telefonnummer.
040 – 64 38 560
Styrelserummet är obemannat men prata in ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi tillbaka så snart vi kan. Uppge namn och telefonnummer.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Information till boende!

Grovplanering för Ingenjörsgatan 26–24 och 22–20

  • v.15 – v.16 förarbete samt sanering i Trappa 22–20
  • V 16 – 20 sanering fönster samt balkonger i Trappa 22–20
  • v.16 – v.22 fönsterbyte i Trappa 26–24

Vecka 15
Veckan som gått har saneringen mannat upp för att ta igen förlorad tid och vi har nästan lyckats komma i kapp.

Följande händer under vecka 16

Ingenjörsgatan 26–24 och 22–20

I trappa 22–20 fortsätter vi med förarbetet inför saneringen.
I trappa 26–24 fortsätter saneringen av Asbest och PCB med förhoppning att vi kan avsluta detta enligt tidplan.

Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen. När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00. Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.
OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00!

Vi passar på att önska alla en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben

Information till boende!

Grovplanering för Ingenjörsgatan 26 – 24:

• v.13 – v.16 förarbete samt sanering.
• v.16 – v.22 fönsterbyte.

Vecka 14
Veckan som gått har saneringen mannat upp för att ta igen förlorad tid.

Följande händer under vecka 15

Ingenjörsgatan 26–24

Denna vecka fortsätter arbetet med sanering av Asbest och PCB.
Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen.
När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00
Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.

OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00!

Vi passar på att önska alla en GLAD PÅSK

Mvh. Servicekuben

Information till boende!

Grovplanering för Ingenjörsgatan 26 – 24:

• v.13 – v.16 förarbete samt sanering.
• v.16 – v.22 fönsterbyte.

Vecka 13
Veckan som gått har saneringen påbörjats. Vi ligger lite efter i vår tidsplan på grund av väderleken med regn och som följd av det problem med strömförsörjningen ute på ställningen.
Vi har dessutom haft lite sjukdomar.
För att ta igen det så mannar vi upp nästa vecka.

Följande händer under vecka 14
Ingenjörsgatan 26–24

Denna veckan fortsätter arbetet med sanering av Asbest och PCB.
P g a säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen i hela huset.

När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av i huset under vår arbetstid 07:00-16:00
Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.

Vi passar på att önska alla en trevlig helg!

Mvh. Servicekuben

Information till boende!

Veckans förarbete har löpt enligt vår planering.

Grov planering för Ingenjörsgatan 26 – 24:

• v.13 – v.16 förarbete samt sanering.
• v.16 – v.22 fönsterbyte.

Följande händer under vecka 13:

Ingenjörsgatan 26–24

Där fortsätter förarbetet inför saneringen av PCB och asbest med tejpning runt samtliga fönster och balkongdörr inne i lägenheterna.

Pga säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen i hela huset.

I samband med att detta utförs kommer vi att demontera plåt på balkongerna och runt befintliga fönster.

Denna veckan kommer vi även att påbörja själva saneringen.

Vi passar på att önska alla en trevlig helg!

Mvh. Servicekuben

Varför har elprisets förändrats?
Föreningen har tagit ut samma pris av medlemmarna de senaste åren och inte följt
utvecklingen av elpriset vilket innebär att vi som förening gemensamt har betalat en del av
den individuella elförbrukningen för alla boende och det är ju inte rättvist mot dem som aktivt
försökt att spara på elen.

Prishöjningen är nu anpassad till faktiskt pris för respektive lägenhetsinnehavares
elförbrukning. Vi följer de prisindikationer vi får från vår leverantör på en tre månaders basis
och upphandlar fortfarande elpriser genom ett kollektivavtal men att priserna inte är stabila
som de varit förut.

Nästa prisjustering kommer a göras nästa kvartal; april-juni.
Nästa prisjustering kommer a meddelas på hemsidan.

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen