Med start måndagen den 4 april så kommer arbete med att måla och reparera hussockeln påbörjas.

Man kommer börja med att gräva upp 20×20 cm jord intill väggen. Jorden kommer att ersättas med singel när man målat färdigt. Därför kommer det att ställas containrar inne på gården och på gatan för bortforsling av jord och sedan med leverans av singel.

Först måste man slipa och fräsa bort kristallbildning samt reparera sprickor och delar som trillat bort innan man kan måla.
Man kommer att börja inne på gården.
När man skall jobba mellan trappa 4 och trappa 14 så kommer cykelställen att flyttas ut på gräsmattan.

Jobbet kommer att utföras av Slottsstadens Bygg och beräknas att ta cirka 6–7 veckor.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Mätningen visade inga förhöjda värden av radon.
Mätningen pågick från början av december (2021) till början av februari (2022).
Hillborg Fastighets Consulting AB genomförde arbetet åt oss.

Varför gjordes en radonmätning?
Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en radonmätning görs vart 10:e år. Det var dags för vår förening och därför gjorde vi det.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Vi har hittat en nyckel med nyckelring på innergården. Återfås mot beskrivning.
Kontakta styrelsen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Julius smet ut genom dörren i ett obevakat ögonblick på morgonen den 15 februari. Vi har letat på vind, i källare och i trappuppgång otaliga gånger utan resultat och är rädda för att han kommit ut genom ytterdörren. Han är mycket skygg och kommer inte när man kallar på honom. Ser ni honom blir vi oändligt tacksamma om ni hör av er.

Vi saknar honom!

Med vänliga hälsningar
Madeleine, Ingenjörsgatan 26, våning 8, 0721-797367

Avloppet till spolplattan i garaget saknar godkänd oljeavskiljare.

Detta innebär att vi kan välja mellan att ta bort spolplattan eller att vi installerar en godkänd oljeavskiljare.

Styrelsen har valt att behålla tvättmöjligheten i garaget och kommer att inhandla en oljeavskiljare.

Denna kommer att placeras i det utrymme där man dammsuger bilen. Därför kommer man inte att kunna dammsuga bilen där mer. Dammsugning får göras på spolplattan på samma ställe som man tvättar bilen.

Vi återkommer med mer information längre fram.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Nu finns en mall ni kan skriva ut och meddela era grannar att ni tänker renovera. Mallen finns på vår hemsida.
Använd den, eller skriv en egen. Genom att i förväg meddela era grannar skapar ni förståelse för ert oljud under den period ni renoverar.
Ingen gillar att bli störd i sitt hem!

Givetvis gäller att ni som tänker renovera ansöker om tillstånd i förväg hos styrelsen (läs mer här) samt följer våra regler.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Hej alla glada e-bils fantaster!
Laddarna har nu levererats till vår installatör som håller på att planera in jobbet. Tyvärr har de, liksom många andra i dessa tider, fått en del sjukdomsbortfall vilket gör att installationen blivit lite försenad. Den är hursomhelst planerat att dra igång i slutet av januari/början av februari.
För att kunna ladda när allt är klart så behöver man ett laddkort.
Detta beställer man här Eon-sweden
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Vi har med kort varsel fått det glädjande beskedet att grävfirman har möjlighet att komma redan imorgon fredag 21 januari och påbörja arbetet. De ska gräva ner det nya markskåpet. Arbetet kommer inte att påverka möjligheterna att parkera.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Onsdag 19 januari från kl. 9 är det avstängning av varmvatten i 8-våningshuset (trapporna 16-26). På grund av läckage på värmeväxlaren till varmvattnet i värmecentralen kommer varmvattnet stängas av tillfälligt under bytet av värmeväxlare. Avstängningen sker så länge arbetet pågår, troligtvis 2-3 timmar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Den 13:e januari kommer det att finnas en container för grovsopor på infarten vid källsorteringen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen