Många undrar över föreningens el-avtal.

Fastigheternas 4 serviser är ombyggda för gemensam el. Detta innebär att vi tillsammans köper in el betydligt billigare än vad man som enskilt hushåll skulle kunna gjort. Man beräknar en besparing per år på c:a 1500 kr. i snitt för ett normalt förbrukande hushåll. Varje hushåll betalar för sin egen förbrukning och debitering sker via månadsavin med fyra månaders förskjutning.

Styrelsen har beslutat att fr.o.m. 2011-01-01 köpa energin via Riksbyggen från Luleå Energi (vattenkraftbaserad). Föreningen har tecknat ett avtal som heter ”Aktiv El” vilket innebär att månadsvis upphandling görs på elbörsen för att säkra låga och stabila energipriser. I och med att Riksbyggen sköter detta för föreningar i hela landet så handlar det om stora kvantiteter vilket ger konkurrenskraftiga priser.

Denna information finns på vår hemsida.
Du kan också läsa om Aktiv El på Luleå Energis hemsida.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Vi har problem med att vissa i vår förening pressar ner alltför stora kartonger i källsorteringen så att det blir stopp. Behållarna är alltså inte fulla. Vissa som kommer efter väljer att helt enkelt dumpa sina kartonger utanför behållaren.

Det säger sig själv att stora kartonger MÅSTE tas isär i mindre bitar eller vikas ihop/plattas till på sådant sätt att de INTE riskerar att orsaka stopp i behållaren.

Upplys gärna dina grannar om du ser någon som inte förstått detta.

Vi hoppas på bättring!

Med vänliga hälsningar Styrelsen

 

 

Vi har införskaffat en bänk att sitta på. Den är placerad i entrén i trappa 24. Om den vinner uppskattning så planerar vi att köpa likadana även till de andra entréerna.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Vi har monterat ledstänger utanför de entréer där det saknades.
Ledstängerna är till för att man skall kunna stödja sig när man till exempel letar fram sin tagg för att öppna dörren.
Det är inte cykelställ som någon missuppfattade och låste fast sin cykel så att taggläsaren blockerades.
Gör man det så kommer vi att frakta bort cykeln med omedelbar verkan.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Arbetet med att fräscha upp vårt garage startat måndagen den 11 oktober klockan 07.00. Då måste det vara helt tomt i garaget.

Arbetet kommer att delas in i 4 etapper.

Etapp 1:
Städning av tak och väggar.

Etapp 2: målning av tak och väggar.
Färgen blir det som kallas standardvit NCS S 0500-N. Dvs en vit med endast 5 enheter svärta och ingen kulörthet. Pelarna kommer att markeras med ett 15 cm brett band cirka 120 cm upp och siffror också 15 cm höga i färgen cyanblå S 5040-R90B. Pelarna med taggläsare kommer att markeras med ett extra band.

Etapp 3:
Städning av golvet.

Etapp 4:
T-markering av platser.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Detta har hänt:
Vi har beställt tio laddplatser av EON. Dessa kommer att monteras på vår gästparkering.

Vi gjorde beställningen i maj och tanken var att det skulle varit klart i september.
Men tyvärr så har allt blivit försenat på grund av halvledarbrist på världsmarknaden.
Prognosen för när det kan vara färdigt är nu januari 2022.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Snart är det dags för radonmätning. Hillborg Fastighets Consulting AB (HFC) kommer att utföra radonmätning i 63 av föreningens lägenheter. Avisering sker två till tre veckor innan arbetet påbörjas.

OBS! Kan ni inte vara hemma under den aviserade tiden, MÅSTE ni meddela HFC detta, så att ni får en ny tid. Ni kan även lämna nyckel till någon i styrelsen eller till någon granne, men då måste ni meddela HFC.

De behöver komma in i din lägenhet på aviserad tid för att placera ut två radondosor i vardagsrum och sovrum/hall. Mätningen pågår i 60–90 dygn.

Det är viktigt att de kan placera ut och hämta in dosorna på aviserad tid för att undvika ytterligare kostnad för en ommätning. Mätningen bekostas av föreningen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

En påminnelse: Städning och målning av garaget i oktober
Under oktober månad kommer garaget att städas och målas.
Garaget kommer då att vara stängt i 3 veckor.
Från den 11 oktober till den 29 oktober.
Bilar och motorcyklar kan då inte finnas där under denna tid.
Vi ber er att i god tid ordna en alternativ parkeringsplats till er bil för denna tid.
Styrelsen eller Riksbyggen har ingen möjlighet att hjälpa till med detta.
Container för grovsopor
22 september kommer en container för grovsopor. Den står då vid källsorteringen.
Fönsterspärrar
Vi har monterat fönsterspärrar i tvättstugorna, gymmet och bastun. Du måste ändå komma ihåg att ALLTID stänga fönster och dörrar efter dig!
Värmeljus
Det är förbjudet att tända värmeljus i våra gemensamma utrymmen, t ex bastun.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Som ni säkert upptäckt har vi skaffat nya grillar. Vi kommer att måla dem inom det snaraste, men det går bra att använda dem redan innan de är målade.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Malmö Bygg & Anläggning AB gräver runt avloppsbrunnen vid trappa 14.
Anledningen är att vi vill komma till rätta med råttor som gräver sig upp där.
Anticimex kommer också för att inspektera och ge oss råd om vad som behöver göras.
Vänliga hälsningar
Styrelsen