Våra trapphus får inte vara en säkerhetsrisk!

Föreningens trapphus får inte vara en säkerhetsrisk!

Om det skulle börja brinna är våra trapphus räddningstjänstens väg in för att släcka branden. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt. Trapphus och andra utrymmen som är avsedda för utrymning ska därför, och utan undantag, vara fria från all typ av förvaring oavsett hur det är placerat. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kräver att vi i föreningen gemensamt tar ansvar för att dessa brandregler efterlevs.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen