Spaltventiler i fönsterna

I några av våra nya fönster så sitter det spaltventiler för att vi skall få in frisk luft utifrån.

Det är två olika utförande på dessa. Dels spaltventiler med ljuddämpare som sitter på fönster som vetter mot gatan och sedan spaltventiler utan ljuddämpare som sitter på fönster som är in mot gården.

Man kan justera luftflödet på båda typerna, det gör man med en liten svart spak som sitter till vänster på den ljuddämpade ventilen och till höger på den utan ljuddämpare.

Några medlemmar har undrat om hur spaken för luftflödet fungerar.

Det fungerar som så att med spaken åt höger så är ventilen stängd 

och med spaken åt vänster så är ventilen fullt öppen.

Man kan också ha spaken i steglöst läge mellan höger och vänster.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen