Våren är här!

Våren kommer nu med full kraft och det märks inte minst på hur vackert våra träd börjar blomma. Återställningsarbetet på marken efter entreprenaden är också påbörjad och bidrar till att vår trädgård blir fin igen.

Några medlemmar har undrat över garantierna för fönster och persienner.
Garantitiden för fönsterna är 10 år. Därefter övergår underhållsansvaret på föreningen.
För persiennerna är det 5 år, och sedan övergår ansvaret på bostadsrättshavaren.

 Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig helg!