Entreprenaden: Detta händer vecka 49

Information till boende

 Grovplanering för Ingenjörsgatan Trappa  12-10-8-6-4 och 14      

  • Plåtarbete källarfönster Tr 26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4 
  • Solpanel och dragning av kablage 
  • Demontering ställning Tr 12-10-8-6-4 
  • OBS!!! avstängning ström den 5/12 Tr 26-24 samt Tr 14 mellan 10:00-14:00
  • OBS!!! avstängning ström den 6/12 Tr 22-20-18-16-12-10-8-6-4 mellan 10:00-14:00

Följande händer under vecka 49

Ingenjörsgatan 12-10-8-6-4 och 14

  • Denna veckan fortsätter arbetet med att demontera ställning på 6vån huset Tr 12-10-8-6-4
  • Montage av plåtar runt fönster i källare
  • Fortsatt arbete med dragning kablar till solpanelerna
  • Vi ber er alla om att vara lite extra uppmärksamma på folk som rör sig på område

OBS! Vi vill också informera er om att det är absolut förbjudet att som hyresgäst beträda ställningen för att putsa era fönster. Detta görs av oss innan ställningen rivs.
Vi vill även förtydliga att vid fönsterbytet är vi klara INNE i lägenheten på 1 dag men att det återstår arbete på utsidan samt på balkongerna.
Det är förbjudet att beträda ställningen för att putsa fönster!!!!! 

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben