Julhälsning från Styrelsen

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Under året har vi arbetat med omfattande förbättringar i Malmöhus 18:

  • Energibesparingsprojektet som började under våren med installation av frånluftsvärmepumpar i alla trappor och sedan har vi bytt fönster, tilläggsisolerat tak och installerat solceller.
  • Bastun har fått ett nytt aggregat och en ny termostat
  • I trappa 12 har en avloppsstam renoverats
  • EB-metoden för reglering av elementen har installerats i trappa 14 för utvärdering
  • En ny tank vid källsorteringen har aktiverats till vaktmästaren
  • Montering av övervakningskameror pågår.

Hälsningar Styrelsen, Malmöhus 18