Entreprenaden: Detta händer vecka 50

Information till boende

Grovplanering för Ingenjörsgatan Trappa 12-10-8-6-4 och 14

  • Demontering ställning Tr 12-10-8-6-4
  • OBS!!!
    Fönsterputsning Tr 14
    2023-12-09
    2023-12-10

Följande händer under vecka 50
Ingenjörsgatan 12-10-8-6-4 och 14

  • Denna veckan fortsätter arbetet med att demontera ställning på 6vån huset Tr 12-10-8-6-4
  • Fortsatt arbete med dragning kablar till solpanelerna

Vi ber er alla om att vara lite extra uppmärksamma på folk som rör sig på området.

OBS! Vi vill också informera er om att det är absolut förbjudet att som hyresgäst beträda ställningen för att putsa era fönster. Detta görs av oss innan ställningen rivs.

Det är förbjudet att beträda ställningen för att putsa fönster!!!!!

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben