Inlägg av Karolina

Valberedningen söker nya styrelsemedlemmar

Vår valberedning söker förslag på personer som vill vara med och bidra till styrelsens arbete. Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed bostadsrätterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, d v s lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön. Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och […]

Uppdaterad hemsida

Vi har gjort förändringar för att det ska bli enklare att hitta information på denna hemsida. Tidigare har informationen varit spridd på sju olika menyer och för att komma åt viss information har det krävts inloggning. Du slipper nu logga in, t ex för att komma åt information om renovering. Du kan givetvis fortfarande logga […]