På grund av den ökande smittspridningen av Covid-19 har vi i styrelsen beslutat att ställa in årsstämman på Good Morning hotels den 11 november 2020.

Ny kallelse kommer att skickas ut som avser en poströstningsstämma.

Hälsningar
Styrelsen

Här kommer information från Riksbyggen:

”Tillfälliga åtgärder på grund av striktare rekommendationer
från Folkhälsomyndigheten
Malmö 2020-10-30
Bästa Kund!
Av omtanke för er och våra medarbetare, kommer vi utifrån
de striktare rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten
gått ut med för Skåne, endast att utföra akuta felanmälningar
inne i lägenheterna fram till den 17/11.
Detta kommer att gälla från och med måndag den 2/11.
Felanmälningar i allmänna utrymmen och utomhus hanteras
som vanligt.
Hoppas att ni har förståelse för vårt beslut!”

Vi lägger plattor längs med fasaden på innergården för att skydda grunden mot fukt och smuts. Efter plattläggningen kommer de rosor som tagits bort ersättas med nya. I samband med detta kommer vi även att lägga sten vid gångbanan och ingångarna.

Vi byter fyra rostiga lyktstolpar mot nya.

Vi kompletterar med fler eluttag i trädgården och alla dessa kommer att ha individuella jordfelsbrytare. Detta för att kunna koppla in julbelysning mm. Det kommer vägguttag vid grillplatserna för exempelvis mobilladdning.

Tyvärr har vi problem med råttor vid trappa 14. Anticimex är inkopplade. Förmodligen beror råttproblemet på ett trasigt avloppsrör. Vi kommer att behöva gräva för att lokalisera skadan och reparera.

Hälsningar Styrelsen

Det förekommer ett rykte om att man kan samla matavfall i så kallade nedbrytningsbara plastpåsar och slänga dessa i vår matavfalls-återvinning, istället för att använda de bruna papperspåsarna.
Det är helt fel. Sådana påsar fungerar INTE i återvinningsprocessen och skapar bara problem.

Använd därför enbart de bruna papperspåsarna!

Det finns utförlig information i VA Syd:s broschyr

Hälsningar
Styrelsen

Styrelsen får många frågor just nu om planerna på nya hus på Teknikergatan.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till detaljplan för fastigheten Teknikern 1. Det gäller en plan att bygga 2 stycken 8-våningshus. Under samrådstiden 22 september – 22 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Du kan läsa en sammanfattning av förslaget, alla samrådshandlingar samt hur du lämnar synpunkter på denna länk.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

gammal tjock-TV

Behöver ni hjälp med att ställa in er TV till digitalt? Här finns en instruktion hur man gör: comhem_instruktion_digitalt

Comhem har en samarbetspartner som heter Hemmafixare.
Gå in på comhem.se och kolla på installationshjälp. Det kostar 399 kronor efter rutavdrag.
Eller ring Comhem på telefonnummer 0770-220 720.

I och med att TV-utbudet blir helt digitalt så kommer Slingan att försvinna. Istället kommer nyheter att publiceras på hemsidan.

Hälsningar
Styrelsen

Flygfoto

Vår valberedning söker förslag på personer som vill vara med och bidra till styrelsens arbete.

Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed bostadsrätterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, d v s lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön. Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas, hur de gemensamma utrymmena ska användas på bästa sätt och hur vår utemiljö ska utformas.

Styrelsen arbetar för oss som bor i denna förening.

Valberedningens arbete består i att förbereda valet till styrelsen och därmed förhindra ogenomtänkta och plötsliga personval på stämman.

Om du vill ställa upp som förtroendevald eller känner någon i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i föreningens verksamhet, är vi tacksamma för tips. Snarast!

Kontakta valberedningen på val.malmohus18@gmail.com

 

Vi har gjort förändringar för att det ska bli enklare att hitta information på denna hemsida.

Tidigare har informationen varit spridd på sju olika menyer och för att komma åt viss information har det krävts inloggning. Du slipper nu logga in, t ex för att komma åt information om renovering. Du kan givetvis fortfarande logga in på Mitt Riksbyggen för att se dina hyresavier och felanmälningar.

Vi har nu fyra menyer:

  • Föreningen. Här hittar du ren fakta om föreningen, t ex stadgar och årsredovisningar.
  • För medlemmar. Här hittar du framförallt praktisk information som rör ditt boende. Här kan både gamla, nya och blivande medlemmar hitta matnyttig information. Det handlar om allt från tvättstugor till parkering.
  • Kontakt. Här får du veta hur du kontaktar Riksbyggen Dag & Natt för felanmälan, samt hur du kontaktar styrelsen.
  • Nyhetsarkiv. Här kan du läsa alla nyhetsinlägg samt titta i vårt bildgalleri.

Vi hoppas att dessa förändringar ska göra det enklare att hitta information. Om du fortfarande inte finner det du söker, är du välkommen att kontakta styrelsen.

Vi kommer att fortsätta förbättra hemsidan och hålla den uppdaterad.

Bästa hälsningar
Styrelsen

Gånggrindarna är färdiga och satta i bruk. De öppnas med tagg från båda hållen. Lägg taggen på läsaren och grinden öppnas automatiskt och stängs efter några sekunder.

OBS! Du måste använda taggen för att kunna öppna grindarna.

Vardagen har blivit svår för många människor nu när vi har drabbats av Coronaviruset. Tänk på dina äldre grannar och de som tillhör någon riskgrupp och erbjud din hjälp med att handla till dem.

Även redan smittade människor behöver hjälp. Man kan lämna varor vid dörren och få pengar via t ex swish.

Styrelsen