Entreprenaden: Detta händer vecka 24

Information till boende

 Grovplanering för Ingenjörsgatan Trappa 26–24, 22–20 ,18-16 och 12-10-8-6-4

 V 22 – V 25 fönsterbyte Trappa 22-20

  • V 22 – V27 förarbete samt sanering i Tr 12-10-8-6-4
  • Beräknad sluttid sanering asbest och PCB ligger runt V43

Vecka 23 

Saneringen i Tr 18-16 är nu avslutad och det går utmärkt att öppna fönster och balkonger.
Fönstermontaget i Tr 22 går enligt planering.
Plåtningen av balkonger i Tr26-24 är klar och nu återstår det lite EL arbete.
Plåt runt fönster Tr 26-24 beräknas vara helt klart onsdag nästa vecka.
Förarbetet inför saneringen i Tr 12-10-8-6-4 går enligt plan.
Plåt på balkonger Tr 22 ligger enligt planering  

Följande händer under vecka 24

Ingenjörsgatan 26–24,22–20,18-16 och 12-10-8-6-4
I trappa 12-10-8-6-4 fortsätter förarbetet inför saneringen av asbest.
I trappa 26-24 är vi även igång med visst takarbete denna veckan startar vi arbetet med att montera fästena för solpanelerna.
Takarbetet med ny papp fortsätter på trappa 22-20
I trappa 22 fortsätter arbetet med fönstermontage. 
Om man i samband med fönsterbytet har någon möbel som man är extra rädd om så är det bra om man antingen kan flytta bort den eller täcka över den med ett lakan eller plast.

Vi vill även förtydliga att vid fönsterbytet är vi klara INNE i lägenheten på 1 dag men att det återstår arbete på utsidan samt på balkongerna.

Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen.
När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00
Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.

OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00!

Vi passar på att önska alla en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,

Servicekuben