Entreprenaden: Detta händer vecka 26

Information till boende

 Grovplanering för Ingenjörsgatan Trappa 26–24, 22–20 ,18-16 och 12-10-8-6-4 

  • V 22 – V 27 fönsterbyte Trappa 22-20.
  • V 27 – V 28 fönsterbyte Trappa 18.
  • V 22 – V 27 förarbete samt sanering i Tr 12-10-8-6-4.
  • Beräknad sluttid sanering asbest och PCB på Höghuset som är sista ligger runt V 43.

Vecka 25
Saneringen i Tr 12-10-8-6-4 startade på fredagen.
Fönstermontaget i Tr 20 går enligt planering.
Förarbetet inför saneringen i Tr 12-10-8-6-4 går enligt plan.
Plåt på balkonger Tr 22 ligger enligt planering.
Montaget av solpaneler är i full gång på Tr 26-24.    

Följande händer under vecka 26
Ingenjörsgatan 26–24,22–20,18-16 och 12-10-8-6-4
I trappa 12-10-8-6-4 fortsätter saneringsarbetet.
I trappa 26-24 fortsätter arbetet med solpaneler på taket.
Takarbetet med ny papp fortsätter på trappa 22-20 och 18-16.
I trappa 20 fortsätter arbetet med fönstermontage.
I trappa 22 fortsätter arbetet med plåt runt fönster och på balkonger.

Om man i samband med fönsterbytet har någon möbel som man är extra rädd om så är det bra om man antingen kan flytta bort den eller täcka över den med ett lakan eller plast.
Vi vill även förtydliga att vid fönsterbytet är vi klara INNE i lägenheten på 1 dag men att det återstår arbete på utsidan samt på balkongerna.
Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen.
När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00
Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.
OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00!

Vi passar på att önska alla en trevlig Midsommar!

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben