Entreprenaden: Detta händer vecka 27

Information till boende

 Grovplanering för Ingenjörsgatan Trappa 26–24, 22–20 ,18-16 och 12-10-8-6-4 

  • V 22 – V 27 fönsterbyte Trappa 22-20
  • V 27 – V 28 fönsterbyte Trappa 18
  • V 22 – V27 förarbete samt sanering i Tr 12-10-8-6-4
  • Beräknad sluttid sanering asbest och PCB på Höghuset som är sista  ligger runt V43

Vecka 26

Saneringen i Tr 12-10-8-6-4 Saneringen går lite trögt då inte alla respekterar att fönster och dörrar måste hållas stängda, detta gör att sanerarna måste avbryta och försöka få lägenhets innehavaren att förstå att detta är en säkerhetsåtgärd så med det sagt så släpar det ca en vecka. 

Fönstermontaget i Tr 20 går enligt planering
Förarbetet inför saneringen i Tr 12-10-8-6-4 går enligt plan.
Plåt på balkonger Tr 22 ligger enligt planering
Montaget av solpaneler är i full gång på Tr26-24    

Följande händer under vecka 27
Ingenjörsgatan 26–24,22–20,18-16 och 12-10-8-6-4

 I trappa 12-10-8-6-4 fortsätter saneringsarbetet. Och nu hoppas vi att vi kan utföra det utan avbrott så störningen på er boende blir minimal.
I trappa 22-20 här fortsätter arbetet med solpaneler på taket

Takarbetet med ny papp fortsätter på trappa 22-20 och 18-16
I trappa 20 fortsätter arbetet med fönstermontage. Här arbetas det även med plåtar på utsidan.
I trappa 22 fortsätter arbetet med plåt runt fönster och på balkonger 

Från och med Tisdag startar demonteringen av ställning på Tr26-24 
Om man i samband med fönsterbytet har någon möbel som man är extra rädd om så är det bra om man antingen kan flytta bort den eller täcka över den med ett lakan eller plast.

Vi vill även förtydliga att vid fönsterbytet är vi klara INNE i lägenheten på 1 dag men att det återstår arbete på utsidan samt på balkongerna.
Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen.

När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00
Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.
OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00!

Vi passar på att önska alla en trevlig Helg

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben