Matavfall – Viktig information

Det förekommer ett rykte om att man kan samla matavfall i så kallade nedbrytningsbara plastpåsar och slänga dessa i vår matavfalls-återvinning, istället för att använda de bruna papperspåsarna.
Det är helt fel. Sådana påsar fungerar INTE i återvinningsprocessen och skapar bara problem.

Använd därför enbart de bruna papperspåsarna!

Det finns utförlig information i VA Syd:s broschyr

Hälsningar
Styrelsen