Planförslag om nya hus på Teknikergatan

Styrelsen får många frågor just nu om planerna på nya hus på Teknikergatan.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till detaljplan för fastigheten Teknikern 1. Det gäller en plan att bygga 2 stycken 8-våningshus. Under samrådstiden 22 september – 22 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Du kan läsa en sammanfattning av förslaget, alla samrådshandlingar samt hur du lämnar synpunkter på denna länk.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen