På gång i trädgården

Vi lägger plattor längs med fasaden på innergården för att skydda grunden mot fukt och smuts. Efter plattläggningen kommer de rosor som tagits bort ersättas med nya. I samband med detta kommer vi även att lägga sten vid gångbanan och ingångarna.

Vi byter fyra rostiga lyktstolpar mot nya.

Vi kompletterar med fler eluttag i trädgården och alla dessa kommer att ha individuella jordfelsbrytare. Detta för att kunna koppla in julbelysning mm. Det kommer vägguttag vid grillplatserna för exempelvis mobilladdning.

Tyvärr har vi problem med råttor vid trappa 14. Anticimex är inkopplade. Förmodligen beror råttproblemet på ett trasigt avloppsrör. Vi kommer att behöva gräva för att lokalisera skadan och reparera.

Hälsningar Styrelsen