Info från Riksbyggen angående striktare rekommendationer

Här kommer information från Riksbyggen:

”Tillfälliga åtgärder på grund av striktare rekommendationer
från Folkhälsomyndigheten
Malmö 2020-10-30
Bästa Kund!
Av omtanke för er och våra medarbetare, kommer vi utifrån
de striktare rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten
gått ut med för Skåne, endast att utföra akuta felanmälningar
inne i lägenheterna fram till den 17/11.
Detta kommer att gälla från och med måndag den 2/11.
Felanmälningar i allmänna utrymmen och utomhus hanteras
som vanligt.
Hoppas att ni har förståelse för vårt beslut!”