Årsstämman inställd

På grund av den ökande smittspridningen av Covid-19 har vi i styrelsen beslutat att ställa in årsstämman på Good Morning hotels den 11 november 2020.

Ny kallelse kommer att skickas ut som avser en poströstningsstämma.

Hälsningar
Styrelsen