Julhälsning från Styrelsen

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Under året har vi arbetat med en mängd förbättringar i Malmöhus 18.
Här kommer ett axplock:

 • Renovering och målning av husgrunden.
 • Bytt jord till makadam intill husgrunden.
 • Tilluftsventiler i motionsrummet är monterade.
 • Uppmärkning av grillplatser.
 • Tillbyggnad av den norra garagenedgången.
 • Oljeavskiljare till spolplattan i garaget är monterad.
 • Dammsugaren i garaget är flyttad till tvättrummet.
 • Installering av pluggar till vattenslangar i garaget.
 • Ny dörr till fläktrummet i garaget är monterad.
 • Byte av belysningsarmaturer i tvättstugor, torkrum, mangelrum, Robbans kontor, omklädningsrum, verkstad, hobbyrummet och porslinsmålningsrummet.
 • Bosuboll, 12,5kg-vikter och ny bänk i gymmet.
 • En s k avgasare har installerats i 8-våningshuset som ska komma till rätta med luft i radiatorerna.
 • Brytskydd har installerats på dörrarna till tvättstugorna och torkrummen.
 • Bytt bredbandsleverantör till Ownit.
 • Ansökt och fått energibesparingsbidrag. I detta ingår frånluftsvärmeväxlare, isolering av tak, solceller och fönsterbyte.
 • Fått gjort utredning av renoveringsbehov avloppsledningar, tappvatten, tak, fönster, solceller och el stambyte.
 • Frånluftsvärmeväxlare är installerade.
 • Tvättning av plattor utanför 6-våningshuset. Maskinstädning av samtliga ytor runt hela fastigheten, parkeringen ovanför garaget, garagenedfarten, en större del av golvet i garaget.