Information om nya elpriser

Varför har elprisets förändrats?
Föreningen har tagit ut samma pris av medlemmarna de senaste åren och inte följt
utvecklingen av elpriset vilket innebär att vi som förening gemensamt har betalat en del av
den individuella elförbrukningen för alla boende och det är ju inte rättvist mot dem som aktivt
försökt att spara på elen.

Prishöjningen är nu anpassad till faktiskt pris för respektive lägenhetsinnehavares
elförbrukning. Vi följer de prisindikationer vi får från vår leverantör på en tre månaders basis
och upphandlar fortfarande elpriser genom ett kollektivavtal men att priserna inte är stabila
som de varit förut.

Nästa prisjustering kommer a göras nästa kvartal; april-juni.
Nästa prisjustering kommer a meddelas på hemsidan.

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen