Garage och p-platser

Nu finns det tydliga planritningar på både garagets p-platser och p-platserna utomhus.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen