Status för laddstolpar på vår gästparkering.

Leveransen på laddarna har blivit ytterligare försenad, men installationen beräknas komma igång vecka 3 nästa år (2022). Gästparkeringen är tänkt att fortsatt fungera som gästparkering och också som laddplats. Kravet för att stå på gästparkeringen blir som innan att man har ett parkeringstillstånd och en P-skiva. Man får parkera där under 4 timmar.

För att kunna ladda sin bil behöver man dessutom ett laddkort från EON. Detta beställer man hos EON, mer information om detta kommer senare.

Vänliga hälsningar
Styrelsen