Container för grovsopor

Den 13:e januari kommer det att finnas en container för grovsopor på infarten vid källsorteringen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen