Sopnedkast i trapporna

Våra sopnedkast i trapporna är endast avsedda för hushållsavfall. Inga stora påsar skall användas till avfallet. Det är viktigt att luckan stängs ordentligt annars fungerar inte tömningen och det sprids dålig lukt i trappan.

Källsortering för papperskartonger, plast, glas, tidningar mm finns på gården vid trappa 26.

Inga matrester får kastas i sopnedkastet. Dessa kastas i de blå matinkasten utanför trapporna.
Vi drabbas av extrakostnader i föreningen för att åtgärda stopp i sopnedkast.

Det får ABSOLUT INTE se ut så här:

Hälsningar Styrelsen