Entreprenaden: Detta händer vecka 17

Information till boende!

Grovplanering för Ingenjörsgatan 26–24 och 22–20

• V 16 – 20 förarbete samt sanering i Trappa 22–20
• v.16 – v.22 fönsterbyte i Trappa 26–24

Vecka 16
Veckan som gått har saneringen mannat upp för att ta igen förlorad tid och vi har nästan lyckats komma i kapp, nästa vecka är vi i mål med Tr26-24.
Denna vecka har förarbetet gått nästan som planerat förutom några oplanerade sjukdomar har hindrat oss på morgonen men det har vi skyndsamt hanterat.

Följande händer under vecka 17
Ingenjörsgatan 26–24 och 22–20

I trappa 22–20 fortsätter vi med förarbete och sanering.
I trappa 26–24 fortsätter saneringen av Asbest och PCB med förhoppning att vi kan avsluta detta enligt tidplan.
Fönsterbytet i trappa 26 går i gång med full fart.

Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen. När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00. Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.

OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00!

Vi passar på att önska alla en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben