Släpp inte in obehöriga!

INFORMATION

Vi vill påminna om att man absolut inte ska släppa in någon i trappan utan att fråga vem personen ska till. Var även uppmärksam och stanna vid entrédörren tills dörren går igen. Om alla hjälps åt med detta slipper vi obehöriga i våra trapphus.
Öppna aldrig lägenhetsdörren om ni inte vet vem det är som ringer på.
Vid misstanke om inbrott ring polisen på 112.

Med vänlig hälsning
Styrelsen