Entreprenaden: Detta händer vecka 36

Information till boende

 Grovplanering för Ingenjörsgatan Trappa  22–20 ,18-16 och 12-10-8-6-4 och 14

 • V 36 Fönsterbyte Tr 4
 • V 35 – V 41 fönsterbyte Trappa 4-6-8-10-12
 • V 35 – V43 förarbete samt sanering i Tr 14
 • Preliminär starttid fönsterbyte Tr 14 V 41-42
 • Beräknad sluttid sanering asbest och PCB på Höghuset som är sista  ligger runt V43
 • Vi håller på att sammanställa efter inlämnade enkäter synpunkterna för åtgärder vilket vi kommer skyndsamt att åtgärda.

Följande händer under vecka 36

Ingenjörsgatan 22-20 – 18-16  och 12-10-8-6-4 och 14

 • Tr 18-16 fortsätter arbetet med att plåt runt fönster och på balkonger.
 • Tr 4 fortsätter bytet av fönster.
 • Tr 4-6-8-10-12 arbetas det på taket med ny papp samt ny beklädnad av hisstopparna.
 • Tr 22-20-18-16 arbetas det med solpaneler.
 • Tr 14 här fortsätter arbetet med att bygga upp ställningen.

Vi har stora problem med att någon klipper av kablarna till hissarna. Ännu allvarligare är att någon skär med kniv i ställningsbyggarnas rep som dom hissar upp material med och det kan i sin tur resultera i mycket allvarliga olyckor. Vi ber er alla om att vara lite extra uppmärksamma på folk som rör sig på området.
Gå absolut inte ut och konfrontera dem utan ring i så fall POLISEN.

Om man i samband med fönsterbytet har någon möbel som man är extra rädd om så är det bra om man antingen kan flytta bort den eller täcka över den med ett lakan eller plast.
Viktigt att det är undanplockat så att montörerna kan komma fram!
Vi vill även förtydliga att vid fönsterbytet är vi klara INNE i lägenheten på 1 dag men att det återstår arbete på utsidan samt på balkongerna.
Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen.
När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00.
Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.

OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00! 

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben