Resultat av radonmätningen

Mätningen visade inga förhöjda värden av radon.
Mätningen pågick från början av december (2021) till början av februari (2022).
Hillborg Fastighets Consulting AB genomförde arbetet åt oss.

Varför gjordes en radonmätning?
Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en radonmätning görs vart 10:e år. Det var dags för vår förening och därför gjorde vi det.

Vänliga hälsningar Styrelsen