Målning och reparation av hussockeln

Med start måndagen den 4 april så kommer arbete med att måla och reparera hussockeln påbörjas.

Man kommer börja med att gräva upp 20×20 cm jord intill väggen. Jorden kommer att ersättas med singel när man målat färdigt. Därför kommer det att ställas containrar inne på gården och på gatan för bortforsling av jord och sedan med leverans av singel.

Först måste man slipa och fräsa bort kristallbildning samt reparera sprickor och delar som trillat bort innan man kan måla.
Man kommer att börja inne på gården.
När man skall jobba mellan trappa 4 och trappa 14 så kommer cykelställen att flyttas ut på gräsmattan.

Jobbet kommer att utföras av Slottsstadens Bygg och beräknas att ta cirka 6–7 veckor.

Vänliga hälsningar
Styrelsen