Radonmätning

Snart är det dags för radonmätning. Hillborg Fastighets Consulting AB (HFC) kommer att utföra radonmätning i 63 av föreningens lägenheter. Avisering sker två till tre veckor innan arbetet påbörjas.

OBS! Kan ni inte vara hemma under den aviserade tiden, MÅSTE ni meddela HFC detta, så att ni får en ny tid. Ni kan även lämna nyckel till någon i styrelsen eller till någon granne, men då måste ni meddela HFC.

De behöver komma in i din lägenhet på aviserad tid för att placera ut två radondosor i vardagsrum och sovrum/hall. Mätningen pågår i 60–90 dygn.

Det är viktigt att de kan placera ut och hämta in dosorna på aviserad tid för att undvika ytterligare kostnad för en ommätning. Mätningen bekostas av föreningen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen