Laddstolparna blir försenade

Detta har hänt:
Vi har beställt tio laddplatser av EON. Dessa kommer att monteras på vår gästparkering.

Vi gjorde beställningen i maj och tanken var att det skulle varit klart i september.
Men tyvärr så har allt blivit försenat på grund av halvledarbrist på världsmarknaden.
Prognosen för när det kan vara färdigt är nu januari 2022.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen