Montering av barnsäkerhetsklocka till persienn.

Här finns en instruktion från H-Fönstret om montering av persiennklocka.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen