Övervakningskameror vid in- och utgångar

Med anledning av att vi under året haft rån i bostad samt flera inbott i källare och på vindar så har Styrelsen beslutat att vi skall installera övervakningskameror vid alla in- och utgångar i bostadshusen och i garaget och dessutom i hallarna till tvättstugorna.

Kamerautrustningen kommer att vara av fabrikat Axis, installationen kommer att utföras av Elektroinstallationer AB.
Arbetet beräknas att utföras under september 2023.

Med vänlig hälsning

Styrelsen