Källsorteringen

Vi har problem med att vissa i vår förening pressar ner alltför stora kartonger i källsorteringen så att det blir stopp. Behållarna är alltså inte fulla. Vissa som kommer efter väljer att helt enkelt dumpa sina kartonger utanför behållaren.

Det säger sig själv att stora kartonger MÅSTE tas isär i mindre bitar eller vikas ihop/plattas till på sådant sätt att de INTE riskerar att orsaka stopp i behållaren.

Upplys gärna dina grannar om du ser någon som inte förstått detta.

Vi hoppas på bättring!

Med vänliga hälsningar Styrelsen