Information om vårt el-avtal

Många undrar över föreningens el-avtal.

Fastigheternas 4 serviser är ombyggda för gemensam el. Detta innebär att vi tillsammans köper in el betydligt billigare än vad man som enskilt hushåll skulle kunna gjort. Man beräknar en besparing per år på c:a 1500 kr. i snitt för ett normalt förbrukande hushåll. Varje hushåll betalar för sin egen förbrukning och debitering sker via månadsavin med fyra månaders förskjutning.

Styrelsen har beslutat att fr.o.m. 2011-01-01 köpa energin via Riksbyggen från Luleå Energi (vattenkraftbaserad). Föreningen har tecknat ett avtal som heter ”Aktiv El” vilket innebär att månadsvis upphandling görs på elbörsen för att säkra låga och stabila energipriser. I och med att Riksbyggen sköter detta för föreningar i hela landet så handlar det om stora kvantiteter vilket ger konkurrenskraftiga priser.

Denna information finns på vår hemsida.
Du kan också läsa om Aktiv El på Luleå Energis hemsida.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen