Våra inglasade balkonger – Så funkar de!

Inglasningen är ett vind- och regnskydd för balkongen, inte en utökning av bostadsytan. Normalt avleds regnvatten på utsidan av inglasningen, men i vissa exceptionella fall kan det förekomma att regnvatten tränger in på balkongen.

 

Det finns riktlinjer på hur mycket regnvatten (och vind) som kan tränga in. Vid vindstyrkor under 20 m/s kan det röra sig om ett maximalt läckage på 3 dl regnvatten per dygn. Generellt klarar inglasningen att stå emot väder och vind på ett bra och säkert sätt. Men man kan inte möblera och ha mattor som inte tål vatten, utan risk för att de skadas. Det finns för övrigt en ränna i golvet längst ut mot balkonginglasningen. Den är är avsedd att samla upp vatten som har läckt in och bör inte täckas över.

 

Kondens kan bildas på glasen vid olika tillfällen. Orsaken är oftast att balkongdörren står öppen. Då strömmar den varma inneluften ut och träffar det kalla ytterglaset med kondensbildning som följd. Snabba väderomslag från regn till solsken eller riklig växtlighet på balkongen kan också orsaka kondens. Detta är normalt och inget fel på inglasningen.

För att kondensen ska försvinna så fort som möjligt är det bäst att genomlufta balkongen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen