Entreprenaden: Detta händer vecka 16

Information till boende!

Grovplanering för Ingenjörsgatan 26–24 och 22–20

  • v.15 – v.16 förarbete samt sanering i Trappa 22–20
  • V 16 – 20 sanering fönster samt balkonger i Trappa 22–20
  • v.16 – v.22 fönsterbyte i Trappa 26–24

Vecka 15
Veckan som gått har saneringen mannat upp för att ta igen förlorad tid och vi har nästan lyckats komma i kapp.

Följande händer under vecka 16

Ingenjörsgatan 26–24 och 22–20

I trappa 22–20 fortsätter vi med förarbetet inför saneringen.
I trappa 26–24 fortsätter saneringen av Asbest och PCB med förhoppning att vi kan avsluta detta enligt tidplan.

Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen. När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00. Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.
OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00!

Vi passar på att önska alla en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,
Servicekuben