Entreprenaden: Detta händer vecka 15

Information till boende!

Grovplanering för Ingenjörsgatan 26 – 24:

• v.13 – v.16 förarbete samt sanering.
• v.16 – v.22 fönsterbyte.

Vecka 14
Veckan som gått har saneringen mannat upp för att ta igen förlorad tid.

Följande händer under vecka 15

Ingenjörsgatan 26–24

Denna vecka fortsätter arbetet med sanering av Asbest och PCB.
Pga. säkerhetsskäl måste all tejp sitta kvar tills vi är klara med saneringen.
När vi skall sanera kommer ventilationen stängas av under vår arbetstid 07:00-16:00
Detta är som en extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att ingenting kommer in i systemet.

OBS! På grund av vibrationer när vi slipar runt fönsterna måste fönsterbänkarna vara tomma på insidan mellan 07:00-16:00!

Vi passar på att önska alla en GLAD PÅSK

Mvh. Servicekuben