Läget på elmarknaden

Det har varit en dramatisk tid på elmarknaden sedan Ryssland invaderade Ukraina, där kriget och den geopolitiska utvecklingen i Europa är den största prisdrivande faktorn för tillfället.

I bifogat marknadsbrev hittar ni aktuella priser och prognos för AktivEl.

Hälsningar
Styrelsen